לאור חוות הדעת החד משמעית בדבר האיסור המוחלט להרוס מבנה של בית כנסת, שלחנו את השאלה -כשבצדה התשובה ההלכתית- לעורך דין הבית של מעט, הנה הדברים:   התשובה על השאלה היא די קצרה.   למרב...
 הסוגיא המרכזית סביב ענין בית הכנסת, שהסעירה את הציבוריות הישראלית בחודש האחרון עסקה בשאלת תשלומי הארנונה לבתי כנסת ולבתי תפילה. זה אומר בכה וזה אומר בכה. 'מעט' מביא את גירסת 'משפטן הבית' בדין זה...
ומה אומר החוק? הפולמוס במרחביה לא הגיע עדיין לבתי המשפט. אולם במקרים רבים, דומים, מצאו עצמם המתדיינים עומדים מול שאלת עמדת המחוקק. עורך דין הבית של 'איגוד' בסקירה משפטית קצרה סביב הפרשה בעניין זה ש...
דיירי רחוב יעקב אריאב ברמת אליהו בראשון לציון כבר מיואשים מהבטחות. שנה וחצי הם ממתינים לבנייתו של גן משחקים קטן בעבור ילדיהם, אך בינתיים, מלבד התכתבויות ארוכות עם הגורמים השונים בעירייה, אין...
האם מותר להפעיל בית כנסת בדירה שנועדה למגורים. האם פסק בית המשפט שפורסם לאחרונה קובע הלכה חדשה בעניין זה? ...

א] בבני  ברק אחד מבתי הכנסת שהיו בבעלות פרטית של מישהו עברו לבניו בירושה אחרי מותו. הבנים הפכו את בית הכנסת לאתר נדלנ"י. האם מבחינת החוק [מעבר לשאלה ההלכתית] הדבר אפשרי? ובמלים אחרות האם 'הק...