סוגיית הקמת בתי כנסת בבניין משותף נושאת בחובה לא רק עניינים משפטיים אלא גם ערכיים. נדמה שכל מי שמתגורר בשכונה דתית או חרדית נתקל בבניינים בהם הוקמו מניינים ובתי כנסת ומן הסתם גם שמע על דיונים ולעית...
לכבוד אתר 'איגוד בתי הכנסת'. אני נוהגת לפקוד בימי החול את בית הכנסת בו קרובי זצ"ל היו מתפללים. מאחר שקרובי המנוחים התפללו שם, ישנה חשיבות מיוחדת עבורי לשאת את תפילתי דווקא בבית כנסת זה. ...
שאלה יעקב רכש עלייה מסויימת ב- 50 ₪, לאחר הקנייה ניגש אליו אחד המתפללים וביקש לקנות ממנו את העלייה. לדעתו יש בה פסוקים המועילים לסגולה מסויימת וכו'. יעקב לא התנגד אך דרש סכום של 500 ₪, כלומר פי...
שאלה אדם קנה עליית מפטיר ביום ראש השנה, אך בטעות עלה אחר במקומו. אי לכך הודיע ל הקונה לגבאי שאינו מתכוון לשלם את אשר התחייב. לאחר דין ודברים הציע לו הגבאי לעלות לעליה אחרת במנחה וכדו'. האם חייב לשלם ...
נושא משפטי אדם קנה עליית מפטיר ביום ראש השנה, אך בטעות עלה אחר במקומו. אי לכך הודיע הקונה לגבאי שאינו מתכוון לשלם את אשר התחייב. לאחר דין ודברים הציע לו הגבאי לעלות לעליה אחרת במנחה וכדו'. האם חייב ל...
בעל הקורא קיבל שכר על עבודתו וכעת פוטר. בית הכנסת טוען כי אין ב'קריאת התורה' יחסי עובד מעביד. הצדדים הגיעו לבית משפט ועורך הדין שלנו מנסה לעשות סדר   תיאור המקרה אדם תבע את בית הכנסת לבית משפט...
 שאלה היה זה בליל פורים במסיבה המסורתית שבבית הכנסת. שני יהודים ששתו לשכרה כמצוות היום החלו לחבק ולדחוף האחד את רעהו. במהלך ההתכתשות בין שני השיכורים העליזים, דחף האחד את רעהו על אדם שלישי שהתבו...
שאלה התקשורת המקומית בעיר כפר סבא דיווחה על תלונה של חבר מועצה מטעם מרץ סביב שאלת המנגינות בערב שבת המבשרים את בואה של השבת, דבר שלטענתו מפריע לשלוות התושבים, ואסור במרחב הציבורי. מהי העמדה המשפטית?&...