המדור ההלכתי: האם מותר לנו לערוך אסיפה לבחירת גבאים בבית הכנסת?

שאלה

בבית הכנסת שלנו נערכות אספות מעת לעת, אלא שאספות אלו עוסקות בעניינים אדמיניסטרטיביים כמו בחירת הגבאים, או אפילו אסיפת גורמי הצלת חירום למען הקהילה, האם הדבר מותר?

תשובה

מותר לקיים אסיפה המתכנסת לצורך מצווה בבית הכנסת, אך מכל מקום ראוי לעשותה בחדר צדדי או בעזרת נשים, וראה במקורות פרטים נוספים בזה.

הרחבה ומקורות

שאלה זו הינה שאלה הנושאת בחובה פרטים רבים, שכן ישנם אספות שונות למטרות שונות.

נפתח בדברי שו"ת דעת סופר שכתב שאם נערכת אסיפה לחיזוק הישיבות הקדושות וחינוך לתורה מותר לעשותה בבית הכנסת.

ומוסיף בספר הנ"ל כי אם האסיפה נעשית לצורך תיקון ענייני העיר יש לעשותה בעזרת הנשים.

וראה גם בשו"ת שרידי אש [ב, יב], אודות הרצאות של חול בבית הכנסת שהעלה להתיר מצד הדין אך כתב שיותר טוב שקודם ההרצאה יאמרו כמה פסוקים בתהילים או אילו דברי תורה.

גם בשו"ת ישכיל עבדי כתב שאין כל מקום לפקפוק להתיר אספות של מצווה בבית הכנסת ובפרט שיושבים שם ביראת כבוד.

דעה המתירה לערוך אסיפה של הצלה או של רופאים בבית הכנסת הובאה בספר משכן דוד [א, יג], כשלצידה מופיעה דעת יש האומרים כי יש להימנע מכך וראוי לעשותה בעזרת נשים.

ביחס לאסיפה לבחירת גבאים, כתב בספר משכן דוד בשם הגאון רבי ניסים קרליץ שליט"א שיש להתיר אך לא יחלקו שם עוגות שתייה וכיוצא בזה.

מסקנת הדברים היא שאספות שיש בהם מצווה או שייכות למצווה [כמו הצלה, רפואה, בחירת גבאים וכדומה] כדאי לעשותם בחדר צדדי או בעזרת הנשים ולא באולם בית הכנסת. אסיפה שאינה כלל של מצווה כמו ענייני חשבונות וכו' אסורה בבית הכנסת. ראה על כך עוד בספר שרידי אש הנ"ל ושם ביחס לקונצרטים, ובספר 'בית הכנסת בהלכה' עמ' צו.