המדור ההלכתי: גנב ספר תורה, האם אנו יכולים למוסרו למשטרה?

שאלה

בבית הכנסת שלנו בארצות הברית נגנבו ספרי תורה, ובאמצעים שונים איתרנו את הגנב. אלא  שאז התברר כי מדובר בנער, בן למשפחה טובה שמעד, גנב את הספר ומכר אותו לסוחרים. האם אנו רשאים למוסרו לידי המשטרה?

תשובה

במקרה כזה אסור למוסרו למשטרה, אמנם בגנב 'מקצועי' מותר למוסרו לרשויות גם אם הוא יהודי או 'שומר מצוות'.

 

הרחבה ומקורות

בבית יוסף, סימן שפ"ח נכתב כי מותר למסור גנבים שנתפסו לידי ערכאות של נכרים, גם כאשר גנבים אלו מבני ישראל הם.

 

ההסבר העומד ביסוד הדבר הוא על בסיס הכתוב 'מלך במשפט יעמיד ארץ', ואם אתה מעמיד הכל על דין תורה, היה העולם שמם, שכן על ידי כך ירבו דוברי שקר.

ולכן, גנב 'מקצועי' שנתפס, גם אם יהודי ואפילו 'חרדי' – אפשר למסור אותו לידי המשטרה.

 

אמנם במקרה זה שהגיע לשולחנו של הגאון רבי יוסף שלום אלישיב זכר צדיק לברכה המקרה שונה. שכן גנב שאין ידוע שהוא מסוכן לבריות ומכאן שעלול להרוג את הבאים נגדו, אין למוסרו לידי המשטרה מאחר שיש לחוש שמא גנב מחמת הריעבון.

ובמשלי נאמר: "לא יבוזו לגנב כי יגנוב למלא נפשו כי ירעב''. כלומר לעיתים הגנב עשה את מעשהו השפל רק מסיבה מסויימת, ומשזה תעבור - ייתכן שכבר לא יגנוב יותר.

 

אז האם גנב פטור רק בגלל שעשה זאת מחמת ריעבון? וודאי שלא. אלא שהגנב על פי דין תורה חייב לשלם כפל, או תשלומי ארבעה וחמישה - תלוי בסוגי הגניבה, אבל לא לשבת בבית הכלא. מסירה למשטרה ומעצר אינם עונש שמוכר בתורה.

ועל כן, דברי הבית יוסף שמותר למסור גנב, נסובים על גנב 'רגיל', אולם זה שאינו 'מושרש בחטא' אין למוסרו לידי המשטרה, וראה על כך ב'קב ונקי', חלק ב', עמ' תצא.