המדור ההלכתי: לצאת עם ספר התורה לרחובה של עיר בהקפות שניות

שאלה

בבית הכנסת שלנו נוהגים לערוך הקפות שניות, ברחוב הסמוך לבית הכנסת, האם אין בכך ביזוי ספר התורה, כשמוציאים אותו לרחובה של עיר?

תשובה

מותר להוציא ספר תורה לרחובה של עיר בהקפות שניות שזוהי כבודה של תורה.

מקורות והרחבה

בתלמוד ירושלמי פרק ז מיומא נאמר שאסור להוציא ספר תורה מחוץ לבית הכנסת אלא אם כן הדבר נעשה לצורך אדם גדול שיקרא בו.

כך כתב גם בספר אור זרוע, תשב"ץ, וכן פסק בשולחן ערוך. גם בזוהר הקדוש נאמרו על כך דברים חמורים. בספר המנהיג הלכות שבת כתב כך: "מנהג היה למר עוקבא נשיאה שהיו מביאין לו כסא של כבוד בבית הכנסת מצד הארון, ולאחר שקראו בתורה כהן ולוי היו מורידין לו התורה. ואיתא סמך לדבר בירושלמי ביומא פרק בא לו, בכל אתר את אמר הולכין... כלומר כדברי הירושלמי, ניתן היה לטלטל את ספר התורה ממקומו רק לצורך אישיות נכבדת.

יחד עם זאת נראה שלצורך שמחה תורה אין בכך כל מניעה, שכן חביבה מצווה בשעתה לחבבה על כל שכבות העם. הריקוד המשתלהב סביב ספרי התורה במוצאי חג שמחת תורה, הינו חלק מכבודה של התורה, ומכאן שאין בכך כל ביזיון. ואמנם כך נפסק בספר מור וקציעה, וביחוה דעת.

לצד היתר זה, ראוי לציין כי פעמים וארועים מן הסוג הזה נעשים בחוסק צניעות בתערובת של נשים וגברים ואז מלבד איסור חוסר הצניעות, יש כאן גם ביזיון לתורה שנוהגים לידה באופן כזה. למקורות נוספים ראה שו"ת יחוה דעת חלק א סימן עב, וילקוט יוסף מועדים ה' עמ' קפח.