המדור ההלכתי: את מי יש להעדיף לחזן תלמיד חכם נכה או אדם כשר ובריא?

את מי יש להעדיף לחזן תלמיד חכם נכה או אדם כשר ובריא?

שאלה

בקהילתנו עלתה שאלה מעניינת: יש לנו שני מועמדים לתפקיד החזן [גם לימים הנוראים], האחד תלמיד חכם מפורסם אבל נכה, והשני אדם כשר שאינו תלמיד חכם אך בריא, את מי יש להעדיף?

תשובה

יש להעדיף את האדם הבריא על פני התלמיד חכם.

מקורות והערות

בשולחן ערוך סימן צד כתוב: "מי שהוכרח להתפלל מיושב, כשיוכל, צריך לחזור ולהתפלל מעומד, ואינו צריך להוסיף בה דבר". הרב אלישיב זצ"ל דייק מכאן שבתפילה מיושבת חסר מעיקרי התפילה, ולכן הורה להעדיף את האיש הכשר והבריא מאשר את התלמיד חכם הנכה.

וראה בספר חסידים שכתב בזה הלשון: "זקן היה רגיל להתפלל ביום הכיפורים. שנה אחת לא היה חזק לעמוד [להתפלל בעמידה], אמרו מקצתם כיון שאין לנו כיוצא בו, מוטב שיתפלל בישיבה. אמרו הזקנים כיון שאינו יכול לעמוד, יתפלל אחר אף על פי שאינו כל כך הגון פן ילמדו ממנו אחרים ויתפללו מיושב.

בספר חישוקי חמד הוכיח מכאן שככלל יש להעדיף את החזן הבריא על פני החזן שאינו מסוגל לעמוד, גם אם הוא עדיף במעלות שונות כמו רגילות בתפילה, או שהוא תלמיד חכם כאמור [חישוקי חמד, ברכות, דף ל].