שו"ת מלחמה: אזעקה באמצע שמונה עשרה

{jcomments off}בימים אלו, ימי המלחמה, עולות לא מעט שאלות הלכתיות ביניהם כאלו הנוגעים לקהילה, לתפילה, ולבתי הכנסת. בשורות הבאות ננסה להתייחס למספר סוגיות אקטואליות בנושא.

 

שאלה

כאשר מצויים בשעת התפילה, ולמשל באמצע תפילת שמונה עשרה, ונשמעת אזעקה, כיצד יש לנהוג?

תשובה

נאמר בגמרא במסכת ברכות שאפילו מלך השואל בשלומו לא ישיבנו, ואפילו נחש כרוך על עקיבו לא יפסיק. יחד עם זאת הרב נגר מסביר כי אין הכוונה למקרה של פיקוח נפש, שאז יש להפסיק וללכת אל המרחב המוגן.

גם הרב אברהם יוסף שנשאל על כך השיב שמאחר שמדובר בעניין של פיקוח נפש וסכנה על האדם לעקור מיד את רגליו וללכת אל מרחב מוגן. אם יכול הוא להמשיך במרחב המוגן מאותה נקודה שבה הפסיק – ימשיך משם ואין הדבר נחשב להפסק, שכן העקירה לא היתה מרצון.

במקרה שהמרחב המוגן הוא מקום כזה שאינו יכול להמשיך להתפלל שם [למשל, הוא מלוכלך, או שיש שם רעש שאינו מאפשר לו להתפלל], נחשב הדבר להפסק, וכשחוזר לבית הכנסת יתחיל את תפילת שמונה עשרה מתחילתה. הלכה זו לא נאמרת במקרה שההפסק היה קצר מאד [4-5 דקות], שאז רשאי להמשיך ממקום שהפסיק.

חשוב לציין כי הרב כהן מרבני ישיבת כיסא רחמים חולק על פסק זה ולדעתו ירי הטילים לא נחשב ל'שכיחא היזקא כלומר להיזק מצוי, ועל כן אין להפסיק באמצע תפילת שמונה עשרה לצורך מעבר למרחב המוגן.

במקרה שהאדם טרוד בתפילתו מהאזעקה ואינו יכול להמשיך להתפלל רשאי הוא לעבור אל המרחב המוגן, גם לדעתו של הרב כהן.

שאלה

כאשר מגיע האדם למרחב המוגן באמצע תפילת שמונה עשרה, יכול הוא לדבר?

תשובה

יש להימנע מכך. במקרה שדיבר נחשב הדבר להפסק וחוזר לראש התפילה [גם אם חלפו פחות מ- 5 דקות].

שאלה

כאשר האזעקה נשמעה בשעת חזרת הש"ץ, האם יש לחזור ולהתחיל את החזרה מתחילתה

תשובה

אם חזרו לאחר זמן הנחשב להפסק [כלומר זמן שהיו יכולים לסיים בו את התפילה מתחילה ועד סוף] צריך להתחיל את חזרת הש"ץ מתחילתה. אם ניתן, יש להמשך במרחב המוגן את חזרת הש"ץ ממקום שהפסיקו.