לימודי חול בבית כנסת?

 
בית כנסת. העולם נכנס פנימה. ב"הליכות עולם" [כרך א הליכות בית הכנסת] של הרב עובדיה יוסף, מצאנו אישור למה שהיה מותר ונהוג בנעורינו בארץ ישראל, ופה ושם נאסר בבחרותינו: בבית הכנסת, אחר הצהריים, למדנו גם לימודי חול כללים [[כגון חשבון]. ולא העלינו על דעתינו שבכך אנו פוגמים בקדושת בית הכנסת וכו'. לימודי החול היו גם במידה וגם בטעם, וגם בשביל להועיל לתלמידים בחייהם בעולם וכו'. והנה, מתישהו בשנות ה-80, החל סילוקם של לימודי החול מבית הכנסת, בחסות הטענה שיש בכך פגיעה בקדשות בית הכנסת וכו' . והנה הרב עובדיה יוסף: "בית כנסת שמתקיימים בו שיעורי תורה לתלמידים, מותר ללמד בתוכו מקצועות חול, אגב לימוד תורה, כגון שיעורי חשבון וכיוצא בזה, אם יש דוחק בדבר". ורק שלימודי החול לא יגברו חלילה וידחו את שיעורי התורה ממרכזיותם וכו'. בית הכנסת כהמשך מפוקח של העולם.