שאלה בית הכנסת בשכונתינו עמד שומם מזה מספר שנים, עד שכעת הגיע רב צעיר ונמרץ שהפיח בו חיים. אלא שהרב והמתפללים החדשים מתפללים בו בנוסח עדות המזרח, ובית הכנסת פעל עשרות שנים בנוסח אשכנז, האם מותר...
שאלה בבית הכנסת שלנו, מבקש הגנן לנטוע עצי נוי בחצר, ואחד מן המתפללים טען כי הדבר אסור משום מה, האם יש מקור לדבריו? תשובה בדבר זה נחלקו גדולי הפוסקים, יש המתירים ויש האוסרים, ברם אם כבר ...
שאלה בבית הכנסת שלנו בארצות הברית נגנבו ספרי תורה, ובאמצעים שונים איתרנו את הגנב. אלא  שאז התברר כי מדובר בנער, בן למשפחה טובה שמעד, גנב את הספר ומכר אותו לסוחרים. האם אנו רשאים למוסרו ליד...
שאלה לבית הכנסת שלנו הוצעה תרומה נדיבה בסך 250 אלף דולרים, אלא שהתורם השייך לזרום הרפורמי דורש כי ננציח את שמו בבית המדרש, האם לאור מצוקתנו הכלכלית הקשה, נוכל להיענות לדרישה? תשובה דבר ...
שאלה מר כהן הקדיש פרוכת לארון הקודש שלנו שלא היתה לו עד כה פרוכת, וזו עמדה במקומה עשר שנים. כעת נידב מר לוי פרוכת חדשה, ודורש להציבה במקום  זו של מר כהן. אלא שמר כהן נזעק וטוען כי יש לו 'ח...
שאלה אנו מתפללים במנין נוסח 'קרליבך', ומשכך עלו בידינו שלש שאלות: האם מותר לנו לשיר פסוקי תפילה במנגינות שמקורותיהם אינם יהודיים [שאינם מלחניו של קרליבך], האם מותר לנו לנגן את שם השם, וכן האם מ...
שאלה ראובן, אדם אמיד חתם על הוראת קבע לטובת בית הכנסת שלנו ללא הגבלת זמן. בעת האחרונה ירד ראובן מנכסיו והוא מבקש להפסיק את התרומה. מאידך ידועה ההלכה שאסור להתיר נדרי צדקה, וממילא שגם לא ניתן לכ...
המתפלל התעלף לפתע באמצע 'שמונה עשרה' האם עליו לחזור לראש התפילה שאלה אחד מן המתפללים המבוגרים בבית הכנסת, התעלף במהלך תפילת שמונה עשרה בראש השנה. כשהצלחנו בתום מאמץ להעיר אותו, סירב להתפנות...