רב הקהילה שכח לספור ספירת העומר והוא מתבייש להודות בכך, כיצד ינהג?   שאלה בתפקידי אני משמש כרב באחת הקהילות בצפון הארץ, ומתוקף תפקידי אני מכובד בברכת ספירת העומר בכל יום. ארע המקרה, ובאחד הימי...
שאלה לקראת חג הפסח, נדב אחד מן המתפללים האמידים ארון קודש חדש מצופה זהב. עם סיום בניית הארון ביקש התורם כי נותיר את הארון ללא פרוכת, לדבריו [הנכונים, צריך לומר], ארון הקודש המפואר יפה יותר ללא פרוכת....
שאלה מאחר שרבתה המבוכה בענין מחצית השקל, היינו מבקשים לקבל הדרכה קצרה כיצד יש לנהוג בענין זה.   תשובה א] נוהגים ליתן קודם הפורים מעות, זכר למחצית השקל שהיו נותנים ישראל באדר בזמן שבית המקדש ה...
 שאלה בסימן יום ט"ו בשבט, רצינו לברר: נותר בידינו מעט שמן זית למאור מן השנה השביעית, ושאלתינו, האם מותר להשתמש בו להדלקת נר תמיד או נר נשמה בבית הכנסת?   תשובה מותר להדליק נר נשמה א...
  שאלה קבוצת אנשים ששכרה מבנה לזמן מסויים כדי להתפלל בו, האם יכולים הם לאכול ולשתות בתוך מבנה זה, או שמא כל עוד משמש הוא כבית כנסת [גם אם באופן זמני] נוהגים בו דיני קדושת בית כנסת?   תשו...
שאלה לא אחת קורה בלילות חנוכה, שאנשים המוזמנים להתארח במקומות ציבוריים מתכבדים להדליק את נרות החנוכה. אנשים אלו כבר הדליקו נרות בביתם, והם מסתפקים כעת אם צריכים הם לברך, שכן יש בקהל אנשים שלא הדליקו ...
שאלה בימי הקיץ החמים, וגם בימי החורף הקרים, נעזרים אנשים רבים במכשירי חימום וקירור [מזגנים וכדו'], דבר המצוי גם בבית הכנסת. האם אין בהתקנת המזגן ובקדיחת קיר בית הכנסת משום איסור 'נתיצת בית הכנסת'? &...
 וורמיזא, פרנקפורט, ספרדים בירושלים, ופרשבורג. מנהגים עתיקים ויפהפהיים מקהילות ישראל לשמחת תורה, אלו מנהגים נותרו ואלו אבדו עם השנים?   א] בקהילת פרנקפורט היו נוהגים שבשמחת תורה היו שולחים...