עם התגברות הפיגועים והאיומים מאיראן נשאלה שאלה מעניינת: האם מותר למצא מחסה בבית הכנסת כאשר נורות יריות או משוגרים טילים לעבר יהודים, והם יכולים לברוח גם לבית פרטי הנמצא באותו מרחק של בית הכנסת?[אם ...
שאלה באיזה מקום בתפילה יש לומר את תפילת 'על הניסים' בימי החנוכה?   תשובה את תפילת 'על הניסים' יש לומר בברכת 'מודים', ובברכת 'נודה' בברכת המזון.   ניתן לומר את תפילת על הניסים בתפילת ע...
שאלה בעקבות חג שמחת תורה התעוררנו לשאלה הבאה: כאשר ספר תורה מונח על הבימה, או כאשר הוא מונח בארון הקודש והוא פתוח, האם יש חובה לעמוד מפני כבודו?   תשובה כאשר ספר התורה מונח על הבימה או בארון ...
שאלה ביום הושענה רבה, כאשר מקיפים את הבימה שבע הקפות, האם יש לאחוז את ארבעת המינים בידו, או שמא יקיף רק עם הערבות?   תשובה יש להקיף את ההקפות עם ארבעת המינים, ולא כמו שכתבו חלק מן הפוסקים שיש...
העלייה לתורה נתקלת לא אחת בשאלות מעשיות רבות שלעיתים גובלות גם באי נעימות. במאמר הבא נשתדל לערוך מדריך הלכתי ופרקטי לגבאי בהקשרה העלייה לתורה.     א.    &n...
 שאלה בבית הכנסת שלנו, שלו היכל מפואר, נוהגים רבים מתושבי העיר להינשא. והנה העלה אחד מן המתפללים טענה כי יש להימנע מלהינשא בחודש אלול שכן אלו ימי הרחמים והסליחות, וראוי לנהוג בהם כובד ראש, האם י...
  שאלה בבית הכנסת שלנו, כמו בעוד בתי כנסת, נוהגים לערוך סיום מסכתא בתשעת הימים. לאחר סיום המסכת התפללו מנחה והתעורר וויכוח בין המתפללים האם יש לומר תחנון?   תשובה נכון לעשות סיום מסכת ב...
'תיקון', או שיעור גמרא? ומה אמר על כך המגיד מדובנא?   שאלה אחת השאלות העקשניות העולות מידי שנה היא: האם יש ללמוד ולקרא את תיקון ליל השבועות בליל השבועות או אפשר ללמוד מה שהלב חפץ?   תשו...