הרהורים, דברים, ושו"ת מעזבונו של העיתונאי ואיש הרוח אדם ברוך ז"ל סביב בית הכנסת. והפעם, מתפללים שהרחיבו את בית הכנסת שלהם על שטח שהיה בית מרחץ, ואין נפשם שלמה עם המעשה.   אהוד ו...
הרהורים, דברים, ושו"ת מעזבונו של העיתונאי ואיש הרוח אדם ברוך ז"ל סביב בית הכנסת ...

"תניא רבי ישמעאל בן אלעזר אומר: בעוון שני דברים עמי הארץ מתים על שקורין לארון הקודש ארנא [ארון], ועל שקורין לבית הכנסת בית העם". מילא הם מתים על זלזול שגלל שהם נוקטים לשון רחוב [סתם ארון] ...
אישיות פוליטית ידועה, הנמצאת בעיצומה של מבוכה פיננסית, מבקשת לקיים בביתה מניין פרטי משלה. מניין המורכב מאנשיה של אותה אישיות, ולא מניין שהכל מצרפים אליו על פי רצונם.  ...

 שמעון בן לוי נסע לניו יורק ואתו ה'יארצייט' שלו, יום השנה למות אביו שבו הוא אומר קדיש לעילוי נשמת אביו. מאחר שהתגוררתי אז בניו יורק שאל אותי היכן בית הכנסת. מעטים בתי הכנסת שבמנהטן שבימות השבוע י...

בית כנסת פרטי: טוב או לא טוב? ש,א, מכובדי, לפי הרגשתי אתה יודע מה תהיה תשובתי, אבל אתה אולי מקווה ל"תשובה מודרנית", לתשובה ברוח ההפרטה, כלומר תחרותית וכוחנית, ואולי אף ממש אנוכית- אך אין ...