שאלה בימי הקיץ החמים, וגם בימי החורף הקרים, נעזרים אנשים רבים במכשירי חימום וקירור [מזגנים וכדו'], דבר המצוי גם בבית הכנסת. האם אין בהתקנת המזגן ובקדיחת קיר בית הכנסת משום איסור 'נתיצת בית הכנסת'? &...
 וורמיזא, פרנקפורט, ספרדים בירושלים, ופרשבורג. מנהגים עתיקים ויפהפהיים מקהילות ישראל לשמחת תורה, אלו מנהגים נותרו ואלו אבדו עם השנים?   א] בקהילת פרנקפורט היו נוהגים שבשמחת תורה היו שולחים...
שאלה האם יש לאפשר לשני אחים או לאב ובנו לעלות לתורה האחד כחתן תורה והשני כחתן בראשית   תשובה על אף שלא מעלים בדרך כלל שני אחים או אב ובנו האחד אחרי השני מפני עין הרע, בשמחת תורה שקוראים בשני ...
שאלה הלכה מפורסמת היא ש'מעלין בקודש ואין מורידין'. האם מכח הלכה זו יש לאסור למכור דברים שבקדושה [כגון מטפחות ספר תורה, ארון קודש וכדו'] ולרכוש בכסף דבר קדושה אחר השווה בקדושתו, ולהתיר רק לקנות דבר קד...
  שאלה האם מותר ללמד ילדים אגב לימוד תורה גם כתיבה, חשבון, ושאר לימודי חול בבית הכנסת?   תשובה כאשר הדבר נצרך, יש מקום להתיר. עם זאת היתר זה מוגבל בעיקר לבתי כנסיות שבחו"ל, אכן בבת...
  שאלה לקראת חג השבועות, מקיימים רבים מבתי הכנסת מערך הרצאות ודרשות לאורך הלילה. השאלה היא כיצד יש להתייחס לעובדה שהרב דורש כשפניו הן אמנם כלפי הקהל, אך אחוריו הן כלפי ההיכל, והדבר עשוי לה...
שאלה האם ביום כ"ח באייר הנקרא 'יום ירושלים' יש לומר תחנון גם לאלו הסוברים כי ביום ה' באייר [יום העצמאות] אין לדלג על תחנון?   תשובה לפי דעת פוסקים רבים, גם אם לא נהגו להימנע מתחנון ביום ...
 שאלה: האם בתי כנסת ובתי מדרש חייבים בבדיקת חמץ? תשובה בתי הכנסת ובתי נדרש חייבים בבדיקת חמץ, ועל כן צריך להזהיר לשמשים ולגבאים לא לשכוח לבדוק את בית הכנסת בליל יד בניסן. ומכל מקום עדיף שי...