שאלה בבית הכנסת שלנו נוצרה סיטואציה לא נעימה: אחד המתפללים, אדם הנמצא בקו העוני אסף כסף זמן רב, ולאחר שרכש בדים וחוטי ריקמה, טרחה אשתו ורקמה מעיל נחמד לספר התורה. אלא שבאותה עת נתרם לבית הכנסת ...
חולה חצבת נישק ספר תורה, האם לשלוח את המעיל לחיטוי? שאלה בבית הכנסת שלנו יש וויכוח מעניין: אחד המתפללים חלה במחלת החצבת שהיא מחלה מדבקת כידוע, אלא שבשבת הוא הגיע לבית הכנסת ונישק בפיו את מע...
שאלה בימי הקייץ החמים [וכך גם בימי החורף] מתקינים בתי כנסת רבים מזגנים מפני החום והקור. נשאלת השאלה, בבית כנסת חדש, שיש בידו די כסף לרכוש את אחד משני הדברים הבאים: מזגנים, או נביאים מהודרים על ...
עם התגברות הפיגועים והאיומים מאיראן נשאלה שאלה מעניינת: האם מותר למצא מחסה בבית הכנסת כאשר נורות יריות או משוגרים טילים לעבר יהודים, והם יכולים לברוח גם לבית פרטי הנמצא באותו מרחק של בית הכנסת?[אם ...
שאלה באיזה מקום בתפילה יש לומר את תפילת 'על הניסים' בימי החנוכה?   תשובה את תפילת 'על הניסים' יש לומר בברכת 'מודים', ובברכת 'נודה' בברכת המזון.   ניתן לומר את תפילת על הניסים בתפילת ע...
שאלה בעקבות חג שמחת תורה התעוררנו לשאלה הבאה: כאשר ספר תורה מונח על הבימה, או כאשר הוא מונח בארון הקודש והוא פתוח, האם יש חובה לעמוד מפני כבודו?   תשובה כאשר ספר התורה מונח על הבימה או בארון ...
שאלה ביום הושענה רבה, כאשר מקיפים את הבימה שבע הקפות, האם יש לאחוז את ארבעת המינים בידו, או שמא יקיף רק עם הערבות?   תשובה יש להקיף את ההקפות עם ארבעת המינים, ולא כמו שכתבו חלק מן הפוסקים שיש...
העלייה לתורה נתקלת לא אחת בשאלות מעשיות רבות שלעיתים גובלות גם באי נעימות. במאמר הבא נשתדל לערוך מדריך הלכתי ופרקטי לגבאי בהקשרה העלייה לתורה.     א.    &n...