שאלה נדיב א [ראובן], היה מקושר עם בית מדרש משעת ייסודו. עלות בית המדרש היתה מיליון דולר, אך ראובן הסכים לתרום 200 אלף דולרים, כלומר חמישית מן הסכום הנדרש, ובתמורה הובטח לו כי בית המדרש ייקרא על...
שאלה בימי חגי תשרי עלתה בבית הכנסת שאלה: האם תיתכן סיטואציה בה יקנו שני אנשים עלייה לתורה? ואם כן, האם רשאי אחד מן 'השותפים' להסתלק מן השותפות? תשובה שייך לקנות עלייה בשותפות, וניתן אף ...
שאלה בשכונתינו קיים בית כנסת בנוסח אשכנז, אולם אנו, קבוצה של בוגרי ישיבה גם כן בנוסח אשכנז, מבקשים לפתוח בית כנסת נוסף מאחר שאנו חשים כי התפילה בקבוצתנו, תביא לנו יותר תועלת. ביקשנו לפתוח את בי...
{jcomments off}שאלה   בבית הכנסת שלנו מתקיימות בחירות לתפקיד 'גבאי' בית הכנסת. אחד מן המועמדים הוא ראובן שלו שלשה קרובים [שני אחים וגיס] המתפללים בבית הכנסת. המועמדים האחרים טוענים כי ...
{jcomments off}בימים אלו, ימי המלחמה, עולות לא מעט שאלות הלכתיות ביניהם כאלו הנוגעים לקהילה, לתפילה, ולבתי הכנסת. בשורות הבאות ננסה להתייחס למספר סוגיות אקטואליות בנושא.   שאלה כאש...
האם ניתן לכבד בפתיחת ארון הקודש רופא שנשא נכרייה? שאלה רופא גדול, בעל מידות טובות ורודף צדקה מבקר בבית הכנסת וראשי הקהל רוצים לכבדו בפתיחת ארון הקודש, אלא שרופא זה נשוי לאשה נכריה, ויש הטוע...
שאלה יעקב רכש עלייה מסויימת ב- 50 ₪, לאחר הקנייה ניגש אליו אחד המתפללים וביקש לקנות ממנו את העלייה. לדעתו יש בה פסוקים המועילים לסגולה מסויימת וכו'. יעקב לא התנגד אך דרש סכום של 500 ₪, כלומר פי...
  האם מותר להטמין מצלמה זעירה בארון הקודש או שנחשב הדבר לביזוי הקודש? שאלה בבית הכנסת שלנו קיימים ספרי תורה ומגילות עתיקות ויקרות, ונודע לנו, כי באזור מסתובבת קבוצת עבריינים ששמו ע...