שאלה בבית הכנסת שלנו יש ארגז עץ בו אנו מניחים ספרי תהילים, טליתות ותפילין. מאחר שאנו זוכים למפללים רבים, לפעמים יושבים כמה מהם על הארגז שהופך עבורם למושב. האם הדבר מותר? תשובה אין למחו...
שאלה בבית הכנסת שלנו נהוג שכל מי שעולה לתורה משלם ח"י שקלים תרומה לבית הכנסת. באחד הימים ביקש לעלות לתורה כהן, ולאחר שהתברר שאין לוי בבית הכנסת, הוא נקרא לעלות גם את העלייה השניה [יעמוד כהן במק...
תפילת מנחה בתוך מסגד בזמן מלחמה שאלה במלחמת לבנון השניה הגיעה קבוצת חיילים לאזור בו שכן מסגד. מאחר שהקור היה גדול, התכנסו החיילים אל תוך המבנה. בין החיילים עלתה שאלה, האם הם יכולים להתפלל א...
שאלה בבית הכנסת שלנו קיים לוח ספירת העומר בו מחליפים את הכרטיס המתאים בכל יום. האם בליל שבת, כשמחפשים את הכרטיס המבוקש, לא עוברים על איסור בורר? תשובה מותר לחפש את הכרטיס המבוקש ואין בכ...
וויתור על תפילה בציבור מחשש להפסד במשכורת שאלה במקום עבודתי, נפתח המשרד בשעה מוקדמת מאד, ועלי להתייצב בו עם פתיחתו. על כל שעת איחור, אני נאלץ לשלם בסוף החודש במשכורת שלי. חישבתי ומצאתי שאם ...
את מי יש להעדיף לחזן תלמיד חכם נכה או אדם כשר ובריא? שאלה בקהילתנו עלתה שאלה מעניינת: יש לנו שני מועמדים לתפקיד החזן [גם לימים הנוראים], האחד תלמיד חכם מפורסם אבל נכה, והשני אדם כשר שאינו ת...
האם ניתן להרחיב את בית הכנסת על חשבון תאי השירותים? שאלה בית הכנסת שלנו צר מלהכיל את המתפללים הרבים, ועל כן הוחלט להרחיבו על חשבון תאי השירותים [אותם העברנו למקום אחר]. אלא שחלק מן המתפללי...
שאלה זאב, יהודי עשיר, היה בנו של יהודי עשיר גם כן, והוא החליט לתרום את בנייתו של בית כנסת חדש. זאב ביקש לקרא לבית הכנסת החדש 'חניכי הישיבות' כשמם של בתי כנסת רבים בארץ, אך אז נזכר, כי אביו ששמו...