שאלה לא אחת קורה בלילות חנוכה, שאנשים המוזמנים להתארח במקומות ציבוריים מתכבדים להדליק את נרות החנוכה. אנשים אלו כבר הדליקו נרות בביתם, והם מסתפקים כעת אם צריכים הם לברך, שכן יש בקהל אנשים שלא הדליקו ...
{jcomments off}בימים אלו, ימי המלחמה, עולות לא מעט שאלות הלכתיות ביניהם כאלו הנוגעים לקהילה, לתפילה, ולבתי הכנסת. בשורות הבאות ננסה להתייחס למספר סוגיות אקטואליות בנושא.   שאלה כאש...
המתפלל התעלף לפתע באמצע 'שמונה עשרה' האם עליו לחזור לראש התפילה שאלה אחד מן המתפללים המבוגרים בבית הכנסת, התעלף במהלך תפילת שמונה עשרה בראש השנה. כשהצלחנו בתום מאמץ להעיר אותו, סירב להתפנות לבית החו...
שאלה האם לקמים באשמורת הבוקר לאמירת הסליחות מותר לטעום עוגה או פירות? ומה באשר לתה וקפה?   תשובה הקמים באשמורת הבוקר ועלה עמוד השחר, אסור להם לטעום בשום אופן כל דבר מאכל, מלבד תה א...
 שאלה מהו הזמן הראוי ביותר מבחינה הלכתית לאמירת הסליחות?   תשובה הזמן המובחר ביותר לאמירת סליחות הוא בסוף הלילה קודם עלות השחר, אמנם מעיקר הדין מותר לומר אף קודם לכן ובלבד...
 שאלה בבית הכנסת שלנו, שלו היכל מפואר, נוהגים רבים מתושבי העיר להינשא. והנה העלה אחד מן המתפללים טענה כי יש להימנע מלהינשא בחודש אלול שכן אלו ימי הרחמים והסליחות, וראוי לנהוג בהם כובד ראש,...
שאלה כגבאי בית הכנסת באזור חילוני מגיעה אלי השאלה הבאה בצורות שונות: יהודי יקר רכש לבנו תפילין לבר המצווה אלא שזה הניח אותן רק ביום הבר מצווה ומאז מונחות הן בארון. כך היה גם עם בנו השני וכע...
שאלה הזדמנתי בשבת לבית כנסת של אנשים אמידים מאד בארה"ב ומאחר שהיה זה יום היארצייט של אבי ז"ל ביקשתי לעלות לתורה. הגבאי נקב באזני את מחירה של העלייה ואני הסכמתי. במוצ"ש ניגש אלי הגבאי ודרש את הת...