פינת היועץ על ילדים, בית כנסת ואינטראקציה

 פעילויות, ספרי תורה, רעש בתפילה, ונוער מרוחק. פינת היועץ על ילדים, בית כנסת, והאינטראקציה ביניהם

 

פעילויות מחוץ למסגרת התפילה

כבר למדונו חז"ל שאין העולם עומד אלא על הבל פיהם של תשב"ר בית כנסת הוא המקום האידיאלי ביותר לילדי ישראל. חובה קדושה שבכל בית כנסת יתקיימו שיעורי תורה ותהילים.. וכד'. כמובן מדובר בשעות שאחה"צ במקום שישוטטו הילדים ברחובות ח"ו.

רמזו חכמינו על הפסוק "משכני אחריך נרוצה"- שמצווה למשוך את הילדים בקליות ומיני מתיקה כדי למשכם לבוא לבית הכנסת ולכן חשוב שהגבאים או המפעילים יעשו הגרלות ומבצעים שונים נושאי פרסים, הפתעות ומיני מתיקה.. וכו' .

 

אפשר למצוא מתנדב לבנים ומתנדבת לבנות. חובה לעשות את פעילות בהפרדה מלאה, הבנות בעזרת הנשים או בבית הכנסת בשעות אחרות. למדנו זאת מדוד המלך ע"ה שכתב בתהילים: "בחורים וגם בתולות, זקנים עם נערים". אולי כאן המקום לעורר על תנועות נוער שעושים לעיתים פעילויות במעורב –שאין להם יסוד ומשענת בהלכה ואם רוצים לקרב את הנוער יעשו זאת בקדושה וטהרה. תמהני אם יש רבנים שנותנים יד לזה או שיודעים ולא מוחים... ולשומעים ינעם.

 

לבסוף צריך לזכור כי בין שאר תפקידיו, צריך גבאי בית כנסת לחזק את שיעורי הילדים וכבר למדונו חז"ל "אם אין גדיים אין תיישים". 

 

ספר תורה וילדים

אני ממליץ להביא אברך שהוא סופר סת"ם שילמד את הילדים על מלאכת סת"ם בהמחשה. יראה לילדים איך נראה הקלף (העור ) לפני עיבוד איך הליך העיבוד נעשה באיזה קלף מותר לכתוב סת"ם ובאיזה אסור.. איך עושים קולמוס.. וכו'.  כך נצליח לעורר לילדים תשוקה למקצועות קודש וגם ידעו גם אודות הספר תורה המונח בהיכל.

 

אם מעוניינים להפעיל בנות ביצירת קודש, אני ממליץ ללמד רקמה - לתפור או לרקום לבוש לספר תורה או פרוכת להיכל ארון הקודש או צעיף יפה המעטר את ספר התורה. העיקר שיהיה חינוך לאהבת המצוות. עדיף לגבאי לשים את יצירת הילדים מאשר לקנות מוכן

ידוע המעשה שהיה בבית המקדש שהכהן בחר להלביש את הפרוכת מעבודה של נערה עניה שעשתה מבלאי בגדים פרוכת להיכל הקדש. אמר הכהן ששלה רצויה לפני ה' יותר משאר מלאכת רוקם. 

לא לחינם נהגו בדורות הקודמים לתת לילד המתחיל ללמוד אותיות לקק את האותיות המרוחות בדבש וזאת כדי להאהיב עליו את התורה והמצוות.

 

ילדים שקט...

הלוואי והבעיה הייתה רק אצל הילדים לצערנו הרב ישנם אנשים גדולים (עם שכל של קטנים) שמפריעים יותר מהילדים הצדיקים וע"ז אמר התנא בפרקי אבות שיחת הילדים וישיבת עמי הארץ בבתי הכנסת מוציאה את האדם מהעולם רח"ל.

אולם כבר דנו בהלכה לגבי ילדים קטנים שאין להביאם לבית הכנסת וכל מה שהתירו להביא ילדים קטנים לבית הכנסת מדובר בילדים שהגיעו לחינוך ושיודעים להתנהג בבית הכנסת ונשמעים להורים ולא כאלו הורים שלא משגיחים על הילדים והילדים יוצאים לבחוץ ועושים מהומות...אין תועלת בזה אדרבה הנזק גדול יותר הם פוגשים חברים לא טובים ולכן מוטב שישארו בבית ויתפללו.

 

ישמעו רחוקים ויבואו

גם אם היה לי את כל הזמן שבעולם לכתוב על הנוער לא היה מספיק לדבר בנידון.

שלמה המלך סיכם בארבעה מילים "חנוך לנער עלפי דרכו" חשוב לחפש מה הנוער אוהב ולתת לו הזדמנות לעשות הכל אבל בקדושה וטהרה.

ראיתי לפני כארבע עשרה שנה דרך מעניינת בקירוב בני הנוער המרוחקים והמנוערים מתורה. באחד מבתי הכנסת שבשכונת ג'סי כהן בחולון שהפך ברגע למרכז רוחני לנוער.

הייתה לי הזכות להיות שותף פעיל במתרחש. באחת הפעמים שהגעתי לבית הכנסת שאלתי את רב המקום היכן הבחורים הוא ענה לי "בזולה" שאלתי שוב היכן הבחורים הוא שוב ענה לי בחיוך "בזולה" שאלתי לתומי מה זה "זולה" וסליחה על הבורות...

הרב הוציא אותי לחצר בית הכנסת ושם ראיתי את הבחורים יושבים להם בתוך כוך קטן מעשנים ומדברים. נדהמתי! השבוע אחרי כל כך הרבה שנים פגשתי בהשגחה פרטית את אחד הבחורים וכמעט שלא זיהיתי אותו ממש עבד ה' אמיתי וחרד לדבר ה'. שאלתי על החברים שלו מתברר לתדהמתי שרובם חזרו בתשובה וכמעט כולם כבר נשואים ברוך הוא וברוך שמו.

 

לכן הנוער הוא אחד הגרעינים החזקים והחשובים בבית הכנסת (דור ההמשך) וניתן להיעזר בו "על פי דרכו". לדוגמא: ניקוי נברשות או שטיחים או גינון החצר וכד'. כמובן שרצוי גם לשלם להם.

 

בברכת התשועה ברוב יועץ 

המדור נערך על ידי אלון חאמי

יו"ר ארגון בזמן

טלפון: 5047924 03

דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.