מה מוטל עלינו הגבאים והרבנים בחודש תשרי?

על תחילת חודש תשרי אפשר לומר את הפסוק באיוב: "והָיָה רֵאשִׁיתְךָ מִצְעָר וְאַחֲרִיתְךָ יִשְׂגֶּה מְאֹד",  (ח,ז).  אומנם בשליש הראשון של תחילת החודש אלו ימי דין ומשפט שכולם יראים מהם, אך שני השליש הבאים של החודש, ימים שמחים ומאושרים וכל זאת עשה  לנו הקב"ה ברחמיו, וזאת בשביל להגדיל את השמחה אותה חפץ בנו, ולומר לנו שאנו בניו יצאנו זכאים, וכבר באותו חודש מבשר לנו על הגאולה העתידה.

בספר 'טעמי המנהגים' כתב: אין נופלים על פניהם בימים שבין יוה"כ לחג הסוכות, לפי שבהן נשלם בנין ביהמ"ק שיבנה במהרה בימינו, שנא' ויעש שלמה בעת ההיא את החג וכל ישראל עמו " וגו', 'עד שבעת ימים', ושבעת ימים י"ד יום. (ספר התניא ס' פ"א), ויש אומרים עד ר"ח חשוון אין נופלים. והטעם הוא שחודש תשרי מכונה ירח האיתנים, שנשלם בו בנין ביהמ"ק בימי שלמה, וראוי לשמוח בו, שתחילתו של החודש יסורין וסופו שלווה.

כמה יש לנו ללמוד מדברי איוב את הדברים הנזכרים, שכידוע לא היו חייו  חיים, עד כי קילל את היום שבו הוא שנולד בו, ולמרות אותם המכאובים בעבר, אמר 'והיה ראשיתך מצער ואחריתך ישגה מאוד', כי לבסוף חזר לכוחותיו ומפעליו יותר מכמקודם.

אשרי המאמין והיודע שכל מאן דעביד רחמנה לטב עביד, אם זה בבריאות, בשלום בית, בפרנסה, בילדים. כל אחד וחבילתו שלו, אך המאמין יודע שהכל הוא לטובתו ובוודאי יבין זאת לאחריתו, אדם שמעולם לא ישב בחושך, לא מבין את ערך האור כפי שהיוצא מאפילה לאורה מבין.

לפעמים אנחנו נמצאים במרוץ החיים והזמן, ולא שמים לב מספיק לכל המתנות שקיבלנו בחיינו כי הדברים נראים לנו כמובנים מאליהם כאילו מישהו חייב לנו, אך החכם שעיניו בראשו, יודע להעריך זאת גם מבלי להגיע או להיות קודם לכן בחושך.

בחודש זה המלא חגים וימים טובים שכולנו באים ומסתופפים בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, שומה עלינו להעריך את מה שיש בהישג ידינו מבלי להלין כלל וכלל ח"ו על המצב הקיים, אנחנו לא נריב על המקום או כיסא שסידר הגבאי למקורביו ואוהביו, אנחנו לא נחשוד שיש בכלל סבירות למשהו כזה, אנחנו נבין שכך רצה הקב"ה וזהו, ואנו נעבוד אותו מאותו מצב הנתון באהבה, והכי טוב שאפשר.

מאידך אנחנו הרבנים והגבאים צריכים עלינו לדעת להבין ולזכור שכשליחי ציבור אנו עלולים שיחשבו עלינו.. שידברו עלינו..., כי תמיד אנחנו נהיה בפוקוס של הציבור. זכרו! אנחנו רואים רבים והם רואים רק אחד.

מהזווית שלנו, נדון את כולם לכף זכות, נשתדל שלא תאה צד של סיכוי שיחשדו בנו, אנחנו נדבר על זה מול הקהל ותמיד נפזר את העננים. מבחינת והייתם נקיים מד' ומישראל.

וגם אם ימצא שנעמוד במבחן הניסיון נזכור שמאפלה יוצאים רק לאור גדול.

בברכת 'תולה ארץ על בלימה יטיב לך כתיבה וחתימה טובה'.