בית הכנסת כתיבת נח: טיפים להתגוננות בפני גל הטרור

חודש טוב ומבורך לקוראנו היקרים!

ראש חודש חשוון בדרך כלל חל בפרשת נח.

פרשה זו מספר לנו על המבול ועל תיבת נח. המעניין שבתנ"ך לחודש זה יש שם נוסף המכונה 'ירח בול' (מלאכים א – ו',לח), מכיוון שבחודש זה מתחילים לרדת גשמים ויש האומרים שהוא על שם המבול. גם הפסקת המבול הייתה בחודש זה, בתאריך כז' במר חשוון לפי דעת ר' אליעזר 'יבשה הארץ', פרשת נח (ח,יד).  חז"ל למדונו שחודש זה נקרא מר חשוון מכיוון שבחודש הזה אין חגים ומועדים וגם שיש בו מזכרת עוון 'מדור המבול' שבגלל דור זה השחית הקב"ה את היקום.

 

לצערנו הרב בימים אלו ממש ישנה תחושה של חוסר ביטחון ופחד בחוצות העיר ובפרט כנגד הציבור החרדי (אשר בחזותם דומים ביותר ליהודי האוטנטי), ומכאן שבימים האלו הרבה מר, הפיגועים והאסונות שפקדו את ארצנו הקטנטונת, מדירה שינה מעיננו עד כדי שקצרה המצא מהשתרע.

 

בתי הכנסת שלנו הם בעצם אמורות לשמש עבורנו כמו 'תיבת נח' כמגן מפני הפורענות, מפני המבול שבחוץ, אך לצערנו הרב ובעוונותינו הרבים, אויבנו לא בוחלים גם להגיע למקומות קדושים אלו רח"ל. מה שמחייב אותנו לנקוט במשנה זהירות וזריזות יתירה לשפר וליעל כדי לגרום להרגשת ביטחון לבאים.

 

דוד המלך ע"ה היה תמיד נרדף על ידי אויבים מבית ומחוץ, ובשעתו היה נושא עליו נשק (חץ וקשת וחרב) ורמזו על הפסוק (תהילים קמ-ח) "סוכותה לראשי ביום נשק", ורמזו מהו הנשק האמיתי ששומר על האדם (נ- נדה, ש- שבת, ק- קשר של תפילין). ועם כל זה שהיה דוד המלך ע"ה  חמוש בחרב וחנית אמר (תהילים מד,ז): "כי לא בקשתי אבטח וחרבי לא תושיעני".

 

לכן עצתי לגבאים היקרים והחשובים שהחודש הזה רצוי לתגבר את ביטחון המתפללים בית הכנסת, בכמה אופנים:

א.      חשוב שבכניסה לבית הכנסת תהיה מצלמת ביטחון.

ב.      אפשר גם להציב שלטי הזהרה מוארים- המקום מוגן על ידי חברת שמירה פלונית.

ג.       במידה ויש מישהו מהקהל בעל נשק או כלי יריה ברישיון כחוק , יש לשאת אותו עימו ועדיף בהצנע מתחת לחוצה מפני כבוד בית הכנסת.

ד.      חשוב שהמתפללים יגלו ערנות בפרט במקום שמצויים שם באזור בני מיעוטים.

ה.      גם ביום שבת קודש מי שמחזיק כלי יריה ברישיון, יכול לשאת אותו על גופו בהצנע (במקום שיש עירוב), ובמקום שיש סכנה צריך לעיין האם גם כאשר אין עירוב כדבעי (שסכנתא חמירא מאיסורא).

ו.        אם אין בקהל אחד כזה, מומלץ שיהיה בהישג יד גז מדמיע או שוקר להגנה עצמית.

ז.       הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל- כמובן ש'הבוטח בד' חסד יסובבנו' ולכן יעשו תפילות מול ההיכל להצלת ושמירת עם ישראל, אך אל לנו להשלות את עצמנו, שכן ישנה מצוות "ונשמרתם.." ובמקום  סכנה יש לעשות השתדלות.

תפילתי ובקשתי מהשוכן במרומים שיחוס וירחם עלינו  ויגן בעדינו ויאמר די לצרותינו ונזכה לראות בקרוב ממש עין בעין את הגאולה האמיתית וברחמים.

 

בברכת חודש טוב ומבורך