חודש מר חשוון הבעל"ט אמן, הינו חודש מיוחד במינו משאר חודשים. כמעט שבכל חודש ישנו איזו חג או מאורע היסטורי שאנו חוגגים, למעט חודש חשוון שהוא חשוך מחגים, אך לעומת זאת בחודש זה אנו מתפללים על הגשמ...
ימי החג והמועד השתא מציפים, כמדי שנה, את הבעייתיות שבמכירת מושבים וכיבודים שונים בבתי כנסת תמורת ממון רב. זאת, במיוחד בתקופה הימים הנוראים, עובר לימי חג הסוכות ושמחת תורה. הנתונים מלמדים, כי...
בראשית אפתח פי בברכת שנה טובה לכל עם ישראל בכלל ובפרט לקוראי המדור והאתר 'איגוד בתי הכנסת', הרבנים והגבאים שליט"א. חודש תשרי לפנינו, הינו חודש שהוא מלא וגדוש ביראת שמים רעדה, גילה ושמחה וחגים. ...
מספרים על משפחה אחת שהייתה בעלת הכנסת אורחים, כאשר היה בהרגלם הטוב להכניס אל תוך ביתה איש עני וגלמוד, ולארחו יום יום לארוחת הערב המשפחתית. הלה היה משביע את רעבונו ומודה ועוזב ירוחם. אבל דבר אחד...
  חודש תמוז.   חודש תמוז הינו חודש שמסמל את בואם והתקרבותם של הימים הנוראים, כמאמרם תמו"ז נוטריקון ז-מן ת-שובה מ-משמש ו-בא.   ימים חשובים  שזקוקים להכנה מרוב...
להנהיג ציבור זה לא קל ולא פשוט, ואת זאת אין אני מחדש לכם, כי כבר אמרו חז"ל 'כשם שפרצופיהם אינם שוות כך דעותיהם אינם שוות', וקשה לכיוון לדעת כולם.   "זכרתי לך חסד נעורייך אהבת כלולותיך,...
חודש אייר הבא עלינו לטובה הינו נוטריקון "אני ה' רופאך". חודש זה על פי מקורות חז"ל מסוגל לרפואה שלמה, ויש שאומרים שגשם (המלקוש) שיורד באייר מסוגל בשתיתו לרפואה. המעיין ימצא שב"ברכת רפאנו" שה...
חודש ניסן הינו חודש מיוחד במינו וגם באופיו, חודש שמביא איתו את ריח האביב, וגם שעון הקיץ שמסדר לנו זמנים חדשים, המאריך לנו את היום ומקצר לנו את הלילה. מעבר לכך יש בחודש זה סגולות רבות מקדמא דנא,...