מן המפורסמות היא מצוקת מקום בבתי הכנסת, המגיעה לשיאה בחגי תשרי והימים הנוראים, האם יש לכך פתרונות יצירתיים? חודש תשרי כידוע, רווי בחגים וכנסים, וב"ה בתי הכנסת מלאים עד אפס מקום, והלוואי והיו עו...
זוכרני שפעם הוא ביקש מאחותי שתחי' שתעשה לו כרטיס ועליו תכתוב באותיות קידוש לבנה "אני לא מדבר בבית הכנסת", ובכל פעם כשהיו באים אליו לדבר בבית היה מוציא את הפתק מהכיס, ובחכמה היה נמנע מלדבר לשון הרע ...
לא היה בית כנסת או בית מדרש שבו לא היה מגיע אהרן הכהן ומשכין שלום - על תפקידו של הגבאי בבית הכנסת פרשיות השבוע 'מטות ומסעי' מחוברות הן, ובעצם מסכמות לנו את חלקי חומשי התורה וכאן מסתיים לו ספר ב...
רבי אלון חאמי, על סכנתה של המחלוקת, ובפרט בבית הכנסת ובית המדרש זה לא מקרה שפרשת קרח פותחת את חודש תמוז. תמו"ז ר"ת זמן תשובה ממשמש ובא, ולכן כדי להזהירנו מעניין המחלוקת והדומה לה נסמכה פרשה זו....
רבי אלון חאמי: אם היה בכוחי הייתי מורה להרוס את חצרות בתי הכנסת על שחוק וקלות ראש במקום הקדוש, וגם מדוע ביקש החתם סופר לאטום את עזרת הנשים? בפרשתנו המתוקה  אומר הקב"ה לעם ישראל אם תמלי...
ה' ישמרנו: איך עולים לתיבה לאחר לגימת עראק? "ויאמר ד' אל משה דבר אל אהרון אחיך ואל יבוא בכל עת אל הקדש.." (טז- ב') " בזאת יבוא אהרון אל הקודש בפר בן בקר.." (טז'-ג'). וברש"י על אתר: ואף זו, לא ב...
חודש אדר הוא בשבילי הכנה לקראת הגאולה, שכן הוא החודש הסמוך לחודש ניסן שהוא בעצם חג הגאולה, וכבר הבטיחה התורה, "הן גאלתי אחרית כראשית". מה שנשאר הוא רק לחכות ולצפות ולהתכונן ליום הגדול. המעניין שרצף...
המבוא או החצר לבית הכנסת מהווים זיכרון להר הבית שהיה לפני בית המקדש, ויש לשמור על כבוד המקום. עם זאת אסור שהוא יהפוך למקום משכן של יושבי קרנות והולכי רכיל אפתח באיחולים לחודש שבט שסימנך הו...