לקבל את כולם: חודש אייר הוא חודש מיוחד שמסוגל להרבה שפע והצלחה וגם לרפואה. לכן כדאי ומומלץ לנצל את החודש הזה לקירוב לבבות, כפי שהגדילה התורה לעשות בחודש זה. כידוע היו המצורעים והטמאים באים לפני...
  חודש ניסן הבעל"ט הינו ראש חודשים לחודשי השנה, ומובטחים אנו שבחודש ניסן ניגאל, כנא' בניסן נגאלו ובניסן עתידין ליגאל. המעניין שהפרשה הפותחת את החודש הזה היא פרשת תזריע ומצורע  ששניהם ...
החודש נלמד על הזהירות בכספי ציבור. בפרשת פקודי הפותחת את חודש אדר ב'  קוראים אנו את הפסוק הבא: " ואת האלף ושבע המאות וחמשה ושבעים עשה ווים לעמודים"(פיקודי-לח,כח) במדרש תנחומא נא': אמר ...
בחודש אדר כידוע מכריזים על השקלים "זכר למחצית השקל" המעניין שבדבר את החודש הזה פותחת פרשת תרומה המדברת באותו עניין, ולכן הפעם נלמד על עניין השנור הישראלי (תרומה באידיש) ותוצאותיו. דַּבֵּר֙ אֶל־...
"..ויהי חשך אפלה בכל ארץ מצריים שלשת ימים" רש"י על אתר: חשך של אופל, שלא ראו איש את אחיו שלושה ימים, ועוד שלשת ימים אחרים חשך מכפל על זה שלא קמו איש מתחתיו, יושב אין יכול לעמוד, ועומד אין יכול לשבת...
היועץ הארגוני רבי אלון חאמי עם כמה עצות ראשוניות למעוניינים לבנות בית כנסת, והוא גם מוכן לייעץ ולכוון מה יותר נכון מלדבר בחודש טבת על בניית בית כנסת, דבר המהווה מעין תיקון למה שקרה בעשרה בטבת. ...
חודש כסלו הוא חודש מיוחד במינו, חודש שמסמן את תחילת הגאולה האמיתית והשלמה שכולנו כל כך מדברים עליה, וכולנו מחכים מצפים לראותה בקרוב ממש. בסוף חודש זה כידוע, נגאלו ישראל ע"י המכבים מיד היוונים. ...
חודש טוב ומבורך לקוראנו היקרים! ראש חודש חשוון בדרך כלל חל בפרשת נח. פרשה זו מספר לנו על המבול ועל תיבת נח. המעניין שבתנ"ך לחודש זה יש שם נוסף המכונה 'ירח בול' (מלאכים א – ו',לח), מכיוון שב...