מצווה גדולה לתרום בפורים אבל לא רק ל'רבנים' עשירים   אחת המצוות היותר קשות שיש בתורתינו הקדושה, היא להיות בשמחה תמיד. וכידוע שעיקר המצווה היא בחג הפסח, ובחג הסוכות, וכמו שנאמר: "וש...
לאחינו הגבאים והרבנים ברכת חודש טוב ומבורך. הפעם ברצוני להתמקד בנושא קידום ההכנסות לבית הכנסת. ובכן, כל גבאי חכם חושב תמיד קדימה כיצד להגדיל את ההכנסות לבית הכנסת, במטרה להרבות יותר כבוד שמ...
בחצרות אלוקינו יפריחו: יוצאים החוצה בין מנחה למעריב... ומשוחחים "אשרינו כשאנחנו משכימים ומעריבים בבתי כנסיות ובתי מדרשות ומיחדים שמך בכל יום תמיד" [מתוך נוסח תפילת שחרית]. ישיבת בתי הכנסת ,...
חודש מר חשוון הבעל"ט אמן, הינו חודש מיוחד במינו משאר חודשים. כמעט שבכל חודש ישנו איזו חג או מאורע היסטורי שאנו חוגגים, למעט חודש חשוון שהוא חשוך מחגים, אך לעומת זאת בחודש זה אנו מתפללים על הגשמ...
ימי החג והמועד השתא מציפים, כמדי שנה, את הבעייתיות שבמכירת מושבים וכיבודים שונים בבתי כנסת תמורת ממון רב. זאת, במיוחד בתקופה הימים הנוראים, עובר לימי חג הסוכות ושמחת תורה. הנתונים מלמדים, כי...
בראשית אפתח פי בברכת שנה טובה לכל עם ישראל בכלל ובפרט לקוראי המדור והאתר 'איגוד בתי הכנסת', הרבנים והגבאים שליט"א. חודש תשרי לפנינו, הינו חודש שהוא מלא וגדוש ביראת שמים רעדה, גילה ושמחה וחגים. ...
חודש אלול הבא עלינו לטובה , בעצם הוא החודש האחרון שסוגר את שנת התשע"ז. חודש זה הינו חודש של רחמים וסליחות, חודש  שעיקרו בחיפוש וחיטוט אחר המעשים שלנו ותיקונם. כמבואר בתרגום אונקלוס על פרשת המר...
מספרים על משפחה אחת שהייתה בעלת הכנסת אורחים, כאשר היה בהרגלם הטוב להכניס אל תוך ביתה איש עני וגלמוד, ולארחו יום יום לארוחת הערב המשפחתית. הלה היה משביע את רעבונו ומודה ועוזב ירוחם. אבל דבר אחד...