קריאת זוהר ללא הבנת המילים כידוע דברי חז"ל אודות מעלת קריאת ולימוד הזוהר והוא בעל ערך רב ויש אומדים אותו בפי אלף מלימוד התורה.   וכבר כתבו חכמינו שלימוד הזוהר הוא חובה לכל אדם והמת...
מצווה גדולה לתרום בפורים אבל לא רק ל'רבנים' עשירים   אחת המצוות היותר קשות שיש בתורתינו הקדושה, היא להיות בשמחה תמיד. וכידוע שעיקר המצווה היא בחג הפסח, ובחג הסוכות, וכמו שנאמר: "וש...
בחודש אדר כידוע מכריזים על השקלים "זכר למחצית השקל" המעניין שבדבר את החודש הזה פותחת פרשת תרומה המדברת באותו עניין, ולכן הפעם נלמד על עניין השנור הישראלי (תרומה באידיש) ותוצאותיו. דַּבֵּר֙ אֶל־...
שני מאורעות מרכזיים פוקדים אותנו החודש: יום ט"ו בשבט, וגשמי הברכה הבלתי פוסקים שלא זכורים בארץ מזה שנים. ר' אלון חאמי בהתייחסות ארגונית לשני הארועים     ט"ו בשבט וחודש שבט בסי...
החורף הקר מתקרב, וההגנה ממנו לא פוסחת גם על בתי הכנסת. איך משאירים את המתפללים בבית הכנסת למרות הקרה והגשם, ומה צריך לבדוק ולבקר לקראת ימים אלו? אלון חאמי בטיפים מיוחדים למשימת "הכן בית הכנסת לחורף...
חודש אלול הבא עלינו לטובה , בעצם הוא החודש האחרון שסוגר את שנת התשע"ז. חודש זה הינו חודש של רחמים וסליחות, חודש  שעיקרו בחיפוש וחיטוט אחר המעשים שלנו ותיקונם. כמבואר בתרגום אונקלוס על פרשת המר...
בית הכנסת כשמו כן הוא: בית שבו מתכנסים, ובבית כמו בבית יש להתכונן לפסח. ר' אלון חאמי בטור מיוחד עם רשימה מליאה של רעיונות ועצות לגבאי בית הכנסת לקראת חג הפסח נאמר בהלכה: היוצא בחדשי ניסן וראה א...
בתי עמך בית ישראל עוברים רה-ארגון ונקיון יסודי במסגרת הנקיונות השנתיים לפסח. בית הכנסת לא אמור להיות שונה מן הבחינה הזו. על מי מוטלת החובה לנקות, וכיצד לעשות זאת? טיפים ורעיונות מהיועץ הארגוני אלון...