שבע ברכות

שבע ברכות

כדאי שביהכ"נ יקיים טקס "שבע ברכות" לאחר החופה לבני הזוג ולמשפחותיהם.

שבע ברכות - הברכות, הנאמרות בטקס קידושין ובשבעת ימי המשתה. מכיון שאינן חלק ממעשה הקידושין, אין הכרח שהרב יברך אותן ונוהגים לכבד בהן את נכבדי הקהל.

שבע הברכות הן: "בורא פרי הגפן", "שהכל ברא לכבודו", "יוצר האדם", "אשר יצר את האדם בצלמו, בצלם דמות תבניתו, והתקין לו ממנו בענין עדי עד", "משמח ציון בבניה", "משמח חתן וכלה", "אשר ברא ששון ושמחה, חתן וכלה, גילה, רינה, דיצה וחדוה, אהבה ואחוה, שלום ורעות. מהרה, ה' אלקינו, יישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה, קול מצהלות חתנים מחופתם ונערים ממשתה נגינתם, ברוך אתה, ה', משמח חתן וכלה".

הזכרת בריאת האדם ויצירתו באה להדגיש את חשיבותו של מוסד הנישואין, כמבטא את תכלית יצירת העולם, שהוגדרה על ידי הנביא ישעיהו (מה יח): "לא תהו בראה - לשבת יצרה". הזכרת ירושלים נועדה להעלות את זכרו של בית המקדש החרב והשומם ולהביע תקוה לבניינו במהרה בימינו.