חנוכת הבית

חנוכת הבית

טקס חגיגי שעורך אדם, הנכנס לגור בבית חדש. הוא מלווה בסעודה למקורבים ולעניים מוזמנים ובתפילות ובקשות שלא תארע כל תקלה בביתו. סעודת חנוכת הבית בארץ ישראל היא סעודת מצוה, ובחוץ לארץ - רשות.

רמז למנהג נמצא בתורה: בצאת העם למלחמה, היו מכריזים השוטרים: "מי האיש אשר בנה בית חדש ולא חנכו, ילך וישוב לביתו, פן ימות במלחמה ואיש אחר יחנכנו" (דברים כ ה).

במדרש תנחומא נאמר: "כאשר ברא הקב"ה את עולמו, ברא אותו בשישה ימים וינח ביום השבת. בירך אותו וקידשו כמי שבנה בית וגמר לבנותו ועשה יום טוב".

יש הנוהגים לערוך "מי שברך" בביהכנ"ס לנכנס לבית חדש ושולחים מתנה מטעם ועד הקהילה, במיוחד אם זהו דייר חדש בשכונה.