סליחותפרקי תפילה ופיוטים, שתוכנם בקשת מחילה על עוונות ותחנונים לישועה ולגאולה. נוהגים להרבות בהם בימי צום, בימי צרה ויגון, וביחוד בימי התשובה ובחודש התשובה - חודש אלול.לפי המדרש, חוברו ה"סליחות" הראשו...
יום הכיפוריםיום טוב, שהוא גם יום צום ותפילה לבקשת תשובה, סליחה ומירוק עוונות, החל ביום העשירי לחודש תשרי: "אך בעשור לחודש השביעי הזה יום הכפורים הוא, מקרא קודש יהיה לכם ועניתם את נפשותיכם... כי יום כפ...
  חמישה עשר בשבט (ט"ו בשבט) יום, הנחשב במשנה לראש השנה לאילן: "ארבעה ראשי שנה הם: באחד בניסן.. באחד באלול... באחד בתשרי... באחד בשבט, ראש השנה לאילן. דברי בית שמאי; בית הלל אומרים: בחמישה עשר בו" (ר...
חמשה עשר באב (ט"ו באב)יום, שאירעו בו שישה אירועים משמחים:א. מתי מדבר, שנידונו לכליה על חטא המרגים, פסקו למות.ב. השבטים הותרו לבוא זה בזה.ג. שבט בנימין הותר לבוא בקהל ישראל.ד. הושע בן אלה ביטל את הזקיפ...
חתונהחגיגת נישואין. חז"ל אמרו: "ארבעים יום קודם יצירת הולד בת קול יוצאת ואומרת: בת פלוני לפלוני".כדאי שבית הכנסת יטול חלק באירוע חשוב זה של בן / בת הקהילה. או ע"י העמדת אולם בית הכנסת או אולם השמחות ש...
חנוכת הביתטקס חגיגי שעורך אדם, הנכנס לגור בבית חדש. הוא מלווה בסעודה למקורבים ולעניים מוזמנים ובתפילות ובקשות שלא תארע כל תקלה בביתו. סעודת חנוכת הבית בארץ ישראל היא סעודת מצוה, ובחוץ לארץ - רשות.רמז ...
הכנסת ס"ת השגת תורם: הדרך הטובה היא להגיע למקורות, דרכן אפשר לגייס תורם: קריאת שם ביהכנ"ס, או על פרוכת ההיכל או מעיל ספר התורה. אם יש בין מתפללי בית הכנסת אדם העוסק בבנקאות או מסחר בינלאומי כדאי לנצל ...
בת מצוהנערה, שהגיעה לגיל שתים עשרה שנה ויום אחד. היא נחשבת אז בוגרת ובת עונשין - אותו מעמד, שזוכה לו הנער שנה אחת מאוחר יותר.גיל המצוות נקבע לבת כהלכה למשה מסיני.הנערה מקדימה את הנער בהתפתחותה הנפשית,...