טיפים ארגוניים לחודש כסלו

פטירתו של מנהיג, מנינים מהירים במוסף ומוצ"ש מחוץ לבית הכנסת, השכרת ביה"כ לשמחות, וניהול בית הכנסת כעמותה. ר' אלון חאמי בטור של ייעוץ וטיפים.
 
חודש כסליו הבא עלינו לטובה הוא חודש המלא באורה, שמחה, וישועה. שכן בחודש זה נושעו ישראל. חשוב מאד לנצל ימים אלו להתעלות רוחנית והתחזקות במידת הביטחון. חשוב לזכור כי המכבים היו תלמידי חכמים, כהנים, ולא אנשי מלחמה, ועל אף שהיו מעטים מול רבים הצליחו בעזרת ה' לנצח את היוונים. ועם זאת, לא נחגג חנוכה על נצחון המלחמה אלא על הנס הרוחני – ולא הגשמי, כמו שאנו אומרים 'וטיהרו את מקדשך', והדליקו נרות שמונה ימים. הקביעה הזו מלמדת אותנו שהיהודי לעולם לא מנצח בכח הזרוע אלא רק בכח האמונה היהודית.
 
פטירתו של מנהיג ישראל
ראוי מאד שבכל בית כנסת ינציחו את מנהיגי הדורות האחרונים, אך לא כמו שנוהגים ראשי ערים ורשויות מקומיות לקרא בשמות של רחובות על שמם של אנשים מפורסמים, אלא לקרא לבתי כנסת על שמותיהם של הרבנים הגדולים, ועל כן יש להנציח את שמותיהם של צדיקי העולם די בכל אתר ואתר. וכעת שנסתלקו מאתנו גדולי הדור, ובפרט מרן מלכא הרב עובדיה יוסף זצוק"ל שהיה לנו לחומה ולמחסה ביום זעם, וכעת עם פטירתו נפרצה החומה, ראוי ונכון לפתוח ולהקים בתי כנסת ובתי מדרש על שמו למען ישכילו ויבינו הדורות הבאים על גדולתו של הרב שחי בקרבנו.
 
ארגון מנינים מהירים מחוץ למנין המרכזי
ישנה תופעה הקיימת במקומות מסויימים בה מתפללים המגיעים מאוחר לבית הכנסת, מפסידים את התפילה הקבועה והמסודרת, והם מתפללים ביחידות או אפילו בציבור מחוץ למנין המרכזי שמתקיים בהיכל בית המדרש הגדול. כמו כן אנו נתקלים באנשים שממהרים להוציא את השבת, ומאחר שאין להם רצון להמתין לתפילת ערבית של מוצאי שבת המרכזית הם מארגנים מנין מחוץ לבית הכנסת וכדומה.
 
מבלי להיכנס לצד ההלכתי שבדבר שעלול להביא למספר בעיות הלכתיות כגון 'לא תתגודדו – לא תעשו אגודות אגודות' [ועיין גם בגמרא מסכת ברכות על האיסור להתפלל אחורי בית הכנסת] אנסה להציע פתרון מעשי. כדאי לכנס את רב בית הכנסת ואת הגבאים ולבחון האם אכן יש טורח ציבור בתפילת ערבית של ליל שבת או של מוצאי שבת במנין המרכזי. חשוב מאד שבית הכנסת יתאים את עצמו לרוב הציבור, ולארגן את המניינים כפי רצון הרוב. אם ישנם אנשים חסידים המעוניינים להקדים את כניסת השבת או להתפלל ערבית במוצ"ש כמנהג רבינו תם, יעשו הם מנין מאוחר יותר ולפי העניין, אך האחראים יזכור כל העת שלא להכביד על הציבור כדי שלאתצא מכשלה חלילה מתחת ידם.
 
מאידך, אם מדובר במיעוט של מתפללים המבקש להקדים את התפילה ולהיחפז לדרכו במוצ"ש למשל, על רב בית הכנסת להעיר להם בדרכי נועם, והאמת והשלום אהבו.
 
השכרת בית הכנסת לשמחות
בית כנסת יכול לשמש לכמה וכמה צרכים כמו תפילה, תלמוד תורה [בית מדרש], אך גם אפשר לקיים בו שמחות וארועי מצווה כמו ברית מילה, חתונות, בר מצוות וכו'. חשוב כמובן להתייעץ במקרים כאלו עם רב המקום כדי לבחון שהכל נעשה כהלכה. כמו כן ראוי להקפיד מאד על צניעות וקדושה שהרי בית הכנסת נחשב ל'מקדש מעט' והוא מקום קדוש. העצה הטובה ביותר היא כמובן להקצות אולם מיוחד לארועים כאלו, ובימים עברו לכל בית כנסת היה מבנה או אולם סמוך ששימש לאכסניא וחלוקת אוכל לנזקקים.
 
 
בית כנסת כעמותה או התנהלות חופשית
לא הייתי ממליץ באופן גורף לכל בית כנסת להתנהל כעמותה. מנסיוני כיועץ ארגוני אני יכול לספר כי היו לא מעט בתי כנסת שנרשמו כעמותות, אך לא ידעו להתנהל בצורה נכונה, וכאשר הגיעה ביקורת חלו תקלות חמורות.
 
עמותה מחייבת ניהול ניירת נכונה ותקנית, ולא כולם מבינים בנושאים אלה. כך למשל שאלת 'מטרת העמותה' שהיא אחד מן הכללים שלא הכל בקיאים בהם. מנסיוני בדרך כלל הגורמים המבקשים להפוך את בית הכנסת לעמותה, שואפים להשיג בכך תקציבים אך לא תמיד יש מי שיכוון אותם לקראת מטרה זו. ניתן כמובן לפנות למשרדי ואשמח לשרת אתכם.
 
המדור נערך על ידי אלון חאמי
יו"ר ארגון בזמן
טלפון: 5047924 03 
דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.