רואה החשבון מזהיר: ביקורת פתע של רשם העמותות בתקופה האחרונה

הנני להביא לתשומת לבכם וידיעתכם כי בתקופה האחרונה, החל רשם העמותות ביישום הסמכות שהוקנתה לו עם כניסתם לתוקפם התיקונים בחוק העמותות ובחוק החברות לתועלת הציבור. עד כה נערכו ביקורות פתע בכעשר עמותות שונות ברחבי הארץ.

 

להלן מס' המלצות כלליות בענין:

1.     מידת שיתוף הפעולה עם המפקחים העורכים את הביקורת הנה מאוד מאוד חשובה!  אי שיתוף פעולה עלול להזיק!!!

2.     בסמכותם של המפקחים לדרוש מעובד, נושא משרה, בעל תפקיד, כולל חבר ועד העמותה, חבר ועדת הביקורת או המבקר הפנימי, וכל ממלא תפקיד בעמותה למסור לו כל מידע או מסמך שיש בידו. לרבות פלט מהמחשב, על פעילות העמותה או החברה לתועלת הציבור.

3.     באם נערך פרוטוקול ביקורת פתע המלצתינו לבקש עותק. לחילופין לערוך בגמר הביקורת (כשעדין זוכרים את הפרטים...) תרשומת ולשחזר את מהלך הביקורת ואת הממצאים שעלו במהלכה, מסמכים שנדרשו להגשה וכיוצ"ב.

 

הנני עומד לרשותכם בכל שאלה ועניין.

 

 

בכבוד רב,

מנחם מ. אקרמן

רואה חשבון

 

 

בתוספת לדבריו של רואה החשבון מנחם אקרמן בחרנו להציג מספר טיפים נוספים שפורסמו בעבר:

 

הכנה

עם היוודע דבר ביקורו הקרוב של הרשם, אל תזניחו ופנו לחברה העוסקת בייעוץ, או התייעצו עם חברים מעמותות מקבילות שעברו כבר את התהליך. ההתייעצות הינה חשובה, החברות המתמחות בתחום טוענות כי כמעט ובלתי אפשרי לעמוד בכל החוקים וההוראות של חוק העמותות ללא עזרה מקצועית. אינכם חייבים לפנות דווקא לחברה, אבל כדאי מאד שתתייעצו כאמור עם מביני דבר.

 

קריאת חומר

מלבד הייעוץ כדאי גם לקרא חומר על ניהולה התקין של העמותה. כאןתוכלו למצא כללים המנוסחים בקצרה ובבהירות.

 

התנהלות מול רואה החשבון

פעילותה של העמותה מלווה כידוע על ידי רואה חשבון. כתבתי על כך לא אחת כאן במגאזין מעט בית מקדש. חשוב לדעת כי רואה החשבון הוא ה'אבא והאמא' שלך בכל מה שנוגע לעמותה. הוא אחראי על ניהול הכספים אך האחריות המינהלית היא עליך. על כן, בכל שאלה, ספק, או בעייה, שתף את רואה החשבון שלך, וכדאי לבקש ממנו את התשובה בכתב.

 

הכנת מסמכים

לפני הביקור בדוק כי כל המסמכים הרלוונטיים נמצאים בידך. עליך לוודא כי מסמכי הרישום חתומים כיאות, כי בידך תקנון שאושר על ידי רשם העמותות, וכי בפנקס החברים רשומים כולם באופן מעודכן [שם מלא, מספר זהות, כתובת, מועד תחילת החברות].

 

מידי שנה יש להגיש מסמכים ודוחות. בהמשך מאמרי אכתוב על כך. לקראת ביקור רשם העמותות יש לוודא כי המסמכים והדוחות אכן הוגשו בשנים האחרונות בצורה מסודרת.