איך משתמשים בכרטיס אשראי בעמותה

גבאי בית הכנסת נוסע לחו"ל, ואת הכרטיס ניתן לקנות רק באמצעות כרטיס אשראי. האם הדבר אפשרי?

בטור הקודם עסקנו בהעברות כספיות מחשבון הבנק, וחתמנו באיזכור הנושא של שימוש בכרטיס אשראי בעמותה. טור זה יעסוק בעניין זה.

ככלל, שימוש בכרטיס אשראי על ידי עמותה מהווה בעייה. מדוע? כזכור, על כל המחאה נדרשים לחתום שני מורשי חתימה, בעיסקת הנעשית על ידי אשראי – האופציה הזו אינה קיימת, כך שבקרת ההתנהלות הכספית של העמותה נפגעת.

מה יש לעשות איפא כאשר נזקקים לעשות שימוש בכרטיס אשראי? למשל תשלום עבור מכשיר חשמלי יקר ערך מחו"ל [מנורה גדולה לתקרת בית הכנסת] שהחברה מבקשת לבצע את התשלום רק באמצעות כרטיס אשראי?

במקרים כאלו ניתן לעשות שימוש בכ. אשראי אך עם הגבלה של אחד התנאים הבאים:

א. השימוש בכרטיס אשראי כשהוא מוגבל לסכום המותר לשימוש בקופה קטנה [ראה פרקים קודמים]. השימוש בכרטיס ייעשה רק לצורך הוצאות המותרות במסגרת קופה קטנה בלבד. כרטיס זה הוא כרטיס מיוחד, הנושא בתוכו מגבלה על סך ההוצאה החד פעמים וכגון כרטיס נטען, או כרטיס חודשי. החלטה על הנפקת כרטיס כזה, תיעשה על ידי שני מורשי חתימה.

ב. הכרטיס והשימוש בו יהיו כפופים לקיומה של יתרה כספית בחשבון ייעודי שנפתח לצורך השימוש בכרטיס זה.

הגבאים צריכים לזכור כי השימוש בכרטיס יהיה כפוף להעברת כספים לחשבון ייעודי בהוראה חתומה על ידי שני מורשי חתימה  של העמותה לצורך הוצאה מסויימת, עם ציון מטרת ההעברה [רכישת המנורה מחו"ל].

העמותה צריכה להקפיד שלא יהיה בחשבון יתרות מעבר לכספים שהועברו לצורך עיסקה מסויימת [המנורה עלתה 23 אלף שקלים - זהו הסכום שצריך להיות בחשבון זה].

כפי שכבר נאמר השימוש בכרטיס ייעשה רק במקרים בהם לא ניתן לשלם בדרך אחרת. דוגמאות נוספות: תשלומים דרך האינטרנט, תשלום אגרה לרשם, תשלום נסיעות לחו"ל. יצויין כי בעבר כל שימוש בכ. אשראי חייב את אישור האסיפה הכללית, אך מאחר שכיום לא ניתן להשתמש כמעט ללא כ. אשראי, תוקן החוק וניתן להשתמש בו כאמור.

בכללי העמותות צויין כי ככל שיהיו סוגים נוספים של כרטיסי אשראי שהמאפיינים שלהם יעלו בקנה אחד עם אפשרות לקיים בקרה נאותה על ההוצאות הכספיות, ישקול רשם העמותות מתן אפשרות לשימוש בכרטיסים נוספים לאור ההגבלות שצויינו.

בפרק הבא אעסוק ב"ה בהוצאות ההנהלה של העמותה.