אגרה לא רק לרשות השידור: המס השנתי של בתי הכנסת

כפי שציינתי בטורי הקודם אסיים את נושא 'אישור ניהול תקין' ואגש לנושא הבא: האגרה. כאמור, כדי לקבל 'אישור ניהול תקין' יש חובה לדווח כפי שדורש החוק ולהעביר את החומר הרלוונטי שצויין במאמר הקודם.

אם העמותה לא קיימה את חובת הדיווח כראוי, וכעת מבקשת לחזור לנוהל תקין – נדרשת להעביר את הדו"ח הכספי האחרון הנדרש לצורך מתן האישור, ובנוסף דוחו"ת כספיים לשלש השנים האחרונות. דוגמא: בית כנסת שהתגלו ליקויים בדיווחיו בשנים האחרונות, והוא לא זכה ל'אישור ניהול תקין', מתבקש כעת להגיש את המסמכים הנדרשים: דו"ח כספי לשנה הנוכחית ובנוסף דוחות לשנים 2011, 2012, 2013. ברור כמו כן, שעל בית הכנסת להמציא כל מסמך נוסף שיידרש על ידי הרשם.

כדאי מאדלא להגיע למצב בו מסרב רשם העמותות להעניק לעמותה 'אישור נוהל תקין' או במקרה החמור לשלוח חוקר שעלול גם להוביל לפירוק העמותה.

כעת אעבור לנושא האגרה.

אגרה שנתית

שנה לאחר ייסוד העמותה, נדרשת העמותה לשלם אגרה שנתית על סכום הקבוע בחוק [בין 1316 ל- 1608 ₪]. אם העמותה לא משלמת את האגרה היא מסתכנת ב – א. אי קבלת 'אישור נוהל תקין'. ב. סנקציות.

היכן משלמים את האגרה? את האגרה ניתן לפרוע בבנק הדואר, אם כי כיום כבר אפשר לבצע זאת דרך האינטרנט.

לנוחותכם מצורפת כתובת האינטרנט בה ניתן לשלם את האגרה השנתית.

מקרי פטור מיוחדים:

ישנם עמותות הפטורות מתשלום האגרה. להלן התנאים:

א. מחזורה השנתי של העמותה אינו עולה על סכום של 300000 ₪.

ב. העמותה לא משלמת שכר או תשלומים לכל עבודה או בעל מקצוע. דוגמא: בית כנסת המבקש לקבל פטור מן האגרה נדרש להצהיר כי מחזור הכספים שלו אינו עולה על שלש מאות אלף שקלים, והוא אינו מעסיק גנן, חשמלאי, או משלם משכורות קבועות לעובדים כמו לגבאי, חזן או רב הקהילה. סייג זה אינו כולל תשלום לבעל מקצוע המבצע את הוראות החוק כמו תשלום לגוף מבקר.

ההצהרה תיעשה על ידי שני חברי ועד העמותה בפני עורך דין עבור כל שנה בנפרד.

מקרים יוצאי דופן

עמותה שהגישה תצהיר לפיו היא פטורה מן האגרה בגין היקף פעילות הנמוך מ- 300000 ₪, ולאחר התצהיר 'זכתה' בתרומה שהעלתה את ההיקף אל מעבר לסכום הנ"ל, תדווח על כך בתחילת השנה הבאה [למשל 2015], ואז ישלח טופס חיוב על השנה הקודמת. חשוב לציין כי הסכום יחוייב על פי התעריף של השנה הנוכחית [2015].

במקרה ששילמה העמותה את האגרה ולאחר מעשה התברר לה כי התשלום היה בטעות, תשלח בקשה לקבלת החזר אגרה בצירוף הדו"ח הכספי המתייחס לאותה שנה בה מתבקש ההחזר.

עמותה הרשומה כפעילה ברשם העמותות מתחייבת בתשלום, כך שכל טענה על היעדר פעילות וכדומה לא רלוונטית. אם בכל זאת העמותה 'משותקת' יש לפעול לפירוקה, או במקביל להצהיר על היעדר פעילות כספית החוצה את רף 300000 השקלים.