שלום שמי דוד. אני גבאי. נדמה לי שלכל הגבאים בארץ קוראים דוד. גם סבי שהיה גבאי נקרא דוד. מכל מקום נתבקשתי על ידי המגזין 'מעט בית מקדש' לפרסם טור קבוע סביב משרת הגבאות.   נעניתי לפנייה הבלתי...
השמש שקעה, הערב ירד, השבת נכנסה. בכניסה לבית הכנסת השכונתי עומד, ספק מתוסכל ספק מיואש, יהודי מבוגר, פאותיו הקצוצות, הלחות, סדורות מאחורי אוזניו ועיניו בוחנות את העוברים ברחוב. הנה זוג עם כלב, ולאחריהם...
מה זה 'גורא'? ומה עשה השיר 'מכניסי רחמים' לשני זקנים יהודים שחיים בודדים בעיירה יהודית שקקה פעם חיים?  אריה ז'ולטי, איש הנדל"ן על רשמיו ממסע בעיר וורשא ובעיירות הסמוכות שבפולין ...

 ארי בדרכים שנים עשר זקנים יהודים שגרים בווילנא מאכלסים את בית כנסת הגדול, אבל דווקא הם שומרים על הנוסח הליטאי במקום בקפדנות שלא תיאמן. אריה ז'ולטי, גבאי, ואיש נדל"ן בבלוג אישי על מסעותיו ב...

  איך בונים בית כנסת? השאלה כמובן איננה איך בונים אלא כיצד מקימים בית כנסת? אילו פרוצידורות עלינו לעבור, באילו בירוקרטיות ניתקל ואיך מצליחים אנשים מן השורה לממן פרוייקט שעלותו קרו...

  איך בונים בית כנסת? השאלה כמובן איננה איך בונים אלא כיצד מקימים בית כנסת? אילו פרוצידורות עלינו לעבור, באילו בירוקרטיות ניתקל ואיך מצליחים אנשים מן השורה לממן פרוייקט שעלותו קרו...