הבדיחה היהודית אולי העתיקה ביותר, מספרת על יהודי שאנייתו נטרפה והוא נקלע לאי בודד. ככל יהודי טוב דאג לצד בחינת דרכי הישרדותו גם לבניית בית כנסת בו יוכל להתפלל – גם אם ביחידות. חלפו שנים ואנ...
יהודי אחד, שאינו שומר תורה ומצוות הגיע לרב המקומי וביקש ממנו שיעשה אותו לכהן. אינני יכול, השיב לו הרב, זה לא בידי. בבקשה, התחנן האיש, אני מפציר בך כבוד הרב. אולם הרב, לא הסכים: אינני יכול, ...
אנשי השטיבלאך: מאנשי הקדושה ועד אנשי הנוף/ חלק ב' ואחרון אנשי הקדושה: השטיבל כבר כמעט התרוקן, ורק אינדיבידואליים בודדים עדיין מסתובבים בו. אז מגיע האברך ירא השמים, שהתעורר שעה קלה קודם לכן ודור...
מי הם אנשי השטיבלאך? הכירו את הגבאי הזועף משופיע תמיד באמצע שמונה עשרה ואת זה שמשתלט תמיד על הבימה בקרית התורה ומחלק כיבודים כראות עיניו הגבאי וקופת הצדקה: יהודי שהכול מכירים אותו בשמו הפר...
ההפטרה מסתיימת, והציבור נערך לתפילת מוסף. חובבי ההיסטוריה ישמחו לגלות כי לפניהם מתרחשת אחת התופעות היהודיות החשובות שאיפיינו את המאה ה-19, ואין להקל בכך ראש: מדיניות הפרדת הקהילות. נכון...
תפילת השמונה עשרה מסתיימת וריטואל ספירת האנשים משל היו כבשים מבולבלות נעדרי רועה חוזרת על עצמה. יהודי לא צעיר מגולח למשעי, מסמן לנער כי ישנם עשרה, אך הנער מסרב להיענות. למה? ניתן להצביע על 2 אופציו...
בשבת האחרונה התפללתי בבית הכנסת המכונה 'שטיבל'. כולכם בוודאי מבינים למה אני מתכוון. בשכונה של כל אחד מכם קיים מוסד כזה. השעה 11 בבוקר, רבים מאחינו בית ישראל כבר ישובים סביב שולחנות השבת, שרים א...
הסיפור הזה הגיע לידי מהאיש שכתב אותו, ומאחר שהסיפור נוגע לבית הכנסת, חשבתי שמן הראוי לשתף אותו עם הקוראים הנאמנים של מגזין זה. הסיפור [שפורסם גם ב'שלום לעם'] מתחיל בעיר גדנסק שבפולין. בעיר זו ש...