המתפללים שפקדו את בית הכנסת התבוננו בשמש המדליק את נר החנוכה בעיניים תמהות: מדוע הוא מדליק את הנרות בצורה הזו? הגבאי, ר' מוטל טפטף את נרות השעווה שבידו לתוך בזיכים קטנים, ולאחר שאלו התמלאו בשעווה, ...
התבקשתי לייחד את טורי החודשי לנושא 'מנייני קרליבך' המבוססים כידוע על דרכו ושירתו של רבי שלמה קרליבך זכרו לברכה. לפני שאגע בלב העניין הייתי רוצה לכתוב שני סיפורים אודות האיש, ודרכם לתרום את חלקי...
הסיפור שאני הולך לספר, קרה לכם או בקירבתכם מן הסתם בדרך זו או אחרת, אם כי אינני משוכנע כי התוצאות וההשלכות שלו, היו דומים. במה מדובר? בבית הכנסת של קהילת נובורזיק [שם בדוי כמובן] התפלל יהוד...
  לקראת הימים הנוראים הייתי מבקש להעלות נקודה עליה חשבתי רק בחופשת הקיץ האחרונה, כשביקרתי בבית כנסת של אנשים אמידים באחת מפינות הארץ או העולם... היה זה לאחר תפילת ערבית כאשר יהודי נשוא...
את טורי, כהרגלי אפתח בסיפור עם.   בשנות ה-20 של המאה הקודמת, אחרי המהפכה הגדולה ברוסיה שלחו הרשויות הסובייטיות מדריכים וקומונרים שיסבירו לאיכרים הפשוטים את הרעיון הנעלה של קולחוז, של מ...
איש עסקים יהודי, שלו מהלכים רבים בבורסה אמר לעוזרו באחד הימים: מחר ידיד הגוי, הוא יום כיפורים, היום הקדוש ביותר לעם היהודי.   ובכן? שאל העוזר.   ובכן ביום זה אשהה בבית הכנ...
הקיץ הקרב ובא בצעדי ענק מעלה בניחוחינו ריחות של ים, משובה, משחק ושחרור. לכאורה אין בזה כל רע, כאשר נעשה הדבר במסגרת נורמטיבית שאינה נוגדת את כללי ההלכה, היהדות, הנימוס והדרך ארץ, אולם ברצוני להעלות...
להתפלל במקלטים: האם זה כבוד בית כנסת, האם הייתם גרים בקראון? בחודש האחרון פרסמתי בגליון זה טור כואב שעורר מספר תגובות של אנשים קראו אותו וראו לנכון להביע את דעתם לכאן ולכאן. כזכור, העליתי א...