פרטים

גבאי נכבד 

ברצוננו להציע לך להכניס כסף לקופת בית הכנסת ללא טרחה וסיכון כספי.

המדובר הוא על מכירת ערבות לסוכות ולהושענא רבה למתפללי בית הכנסת והאורחים.

מנסיוננו ניתן לערוך את המכירה על ידי ילדים מבני הקהילה שהדבר מחבר אותם לבית הכנסת ולעזרה בקהילה.

כמו כן, מנסיוננו עם פרסום לבאי בית הכנסת על כך שההכנסות או חלקם מיועדות לבית הכנסת הציבור נענה בלב רחב.

אנו נביא לך את הערבות עד לפתח הבית/ בית הגבאי ללא עלות , והתשלום יתבצע רק על הערבות שימכרו כך שאין כאן כל סיכון כספי חלילה לקופת בית הכנסת. מלבד השירות שבית הכנסת בניהולך נותן למתפללים

לפרטים:0548407440 


יצירת קשר

שמואל לוי
0548407440
ירושלים
מייל: shmuel.levi440@gmail.com
nopic