פרטים

"שש משזר" הינם יצרנים של פרוכות, חופות, ומעילים לס"ת.

ניתן לצפות באתר שלנו במגוון דוגמאות.

0524-733345  08-9285513


יצירת קשר

יהודה ארן
731300
גמזו
מייל: info@judaica.co.il
פרוכות ומעילים לס"תפרוכות ומעילים לס"ת