פרטים

מעוניין לקנות יד שניה במצב טוב, עמוד לחזן עבור ישיבה בביתר.

רק משהו טוב


יצירת קשר

חיים רוזנפלד
0527691514
ירושלים
מייל: r0527691514@gmail.com
nopic