פרטים

משמש מאות מתפללים מדי יום ועדיין ללא תשמישי קדושה בסיסיים אלו.

תזכו למצוות


יצירת קשר

אליהו
0548403599
מייל: w403599@gmail.com
nopic