פרטים

“ונתתי להם בביתי ובחומותי יד ושם 
טוב מבנים ומבנות שם עולם לא יכרת”
לאוצר הספרים של בית הכנסת "קול אליה"
דרוש בדחיפות ספרי יסוד וספריה לספרי קודש למען לומדי בית הכנסת משתתפי השיעורים וכל באי בית המדרש. בית הכנסת פעיל מאוד בתפילות ושיעורי תורה בכל יום, ובערב קיים במקום כולל אברכים.
אנא  תרמו בעין יפה 
ניתן להקדיש ספרים עם הקדשה מיוחדת על גבי הספרים
 לע"נ /בריאות /הצלחה /נחת / שלום בית / זש”ק 
לפרטים נוספים  בכל נושא אוצר הספרים
הרב יוסף ויצמן 052-8144488
ניתן לתרום מכספי מעשרות לכתחילה

יצירת קשר

יוסף ויצמן
0528144488
גבעת זאב
מייל: Yosefweizman@gmail.com
דרושים תורמים לספרי קודש וספריה