פרטים

     סגולה מופלאה במינה

להינצל מכל צרה וצוקה, מביא מרן החיד"א בספרו 'שם הגדולים' (ערך מהר"ם אלשיך) : על ידי השתדלות וסיוע בהפצת חידושי תורה של גדול בתורה וביראה.

ומספר שם שבתקופת הפרעות וההריגות ביהודי מדינת פולין לפני כ-400 שנה, השתדל יהודי מסויים בהפצת חידושי תורתו של רבינו משה אלשיך זי"ע, וזכה שנגלה אליו האלשיך הקדוש בהקיץ והצילו מתוך ההפכה.

ענין זה חשיבותו עולה שבעתיים, כאשר מדובר בחיבור המונח בקרן זוית שאין לו גואל שידפיסנו ויוציאו לאור עולם. ואכן הזדמנות מיוחדת כזו הקרו לפנינו עתה, עם הדפסת חיבור מיוחד במינו על התורה ומועדים, אוצר בלום של דרושי תוכחת מוסר ויראת שמים טהורה, כתוב בסגנון נאה ומושך לב, היוצא לאור מעצם כתב יד של אחד מגדולי הדור הקודם שנהרג על קידוש השם בשנות השואה יחד עם כל בני משפחתו ולא נשאר מהם שום זכר זולת כתב יד זה.

אי לכך, כל אשר רגשי ליבו יהמו וחפץ להקדיש את שמו על כל הספר או חלקו, וכן כל המעוניין להנציח שמות קרובים וידידים לעילוי נשמתם לזכרון עולם, או לזכות בברכה, הצלחה, רפואה, וישועה קרובה, אנא יואיל בטובו להתקשר אל המוציא לאור לפלאפון 0548477489 וזכותו הגדולה של בעל המחבר זצ"ל הי"ד בודאי תגן לכל המסייע שיתברך באלף המגן בכל משאלות לבו לטובה ולברכה ברוחניות ובגשמיות אמן.

 

 

יצירת קשר

חנניה
0548477489
ירושלים
מייל: fo05484@gmail.com
nopic