פרטים

יהודי יקר!
בימים אלו אנו מסיימים את בניית השלד לבית הכנסת המרכזי בקריה החרדית בקרית גת לכ100 מתפללים קבועים.

המקום מהווה אבן שואבת לתפילות ולימוד תורה מכלל גווני האוכלוסיה ופעילויות לצעירי הצאן.

אנו זקוקים לתרומה נכבדה לסיום ההקמה [פנים בית הכנסת] ותינתן הנצחה מעל הבניין לנצח נצחים בעז"ה!

וזכות קול התורה והתפילה שיימע בבית הזה יעמוד לתורמים הנכבדים לראות ברכה והצלחה במעשי ידיהם ונחת מיוצ"ח!

נשמח לערוך סיור במקום, וכן לשלוח פרוספקט ותמונות לכל דורש!


יצירת קשר

יוסי
0527129005
קריית גת
מייל: tkh0880@gmail.com
nopic