פרטים

אנו קהילת אברכים בירושלים מאה וחמישים משפחות 

שלעת עתה מתפללים במקום שכור עלות חודשית גבוהה

המקום צר מלהכיל את כולם

אחר מאמצים מרובים מול הרשויות קבלנו הקצאה למבנה קבע

וכעת אנו מחפשים תורם לשלד הבנין תמורת הנצחת שם 

לפרטים נוספים

0548453483

 

 


יצירת קשר

יאיר אהרוני
0548453483
972309
Jerusalem
מייל: s0527166478@gmail.com
nopic