פרטים

"ונתתי להם בביתי ובחומתי יד ושם טוב מבנים ומבנות שם עולם אתן לו אשר לא יכרת" לבית כנסת "קול אליה" בגבעת זאב, דרוש בדחיפות תורם בסך 350.000₪ עבור גמר בניית בית הכנסת. לתורם תינתן אפשרות קריאת שם והנצחה מיוחדת של קרובים וידידים. ניתן להשתתף ולעזור גם בסכום חלקי בתמורה להנצחה מיוחדת. לפרטים יוסף: 052-8144488

יצירת קשר

יוסף ויצמן
0528144488
גבעת זאב
מייל: yosefweizman@gmail.com
nopic