תקנון

שימוש הוגן בלוח המודעות

השימוש בלוח מוגבל לפרסום מודעה לשם מכירה או התרמה בלבד, אין לעשות שימוש אחר בלוח.
בפרסום מודעה הינך מצהיר כי כל התוכן הינו בבעלותך, ואינך מפר כל דין. (לרבות זכויות יוצרים).
אין להעתיק ו/ או לסרוק ו / או לאסוף מידע מהלוח בכל אמצעי שהוא.
אסור לפנות למפרסמים בנושאים אחרים.
 
הנהלת האתר רשאית לערוך ו/ או למחוק ו/ או לחסום מודעות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ללא נימוק.