0

ימי חול - שחרית 6:25, 7:15, 8:00 מנחה (10 דקות לפני השקיעה) וערבית (20 דקות אחרי השקיעה וב-20:00). מ

תפילות,שיעורים ,קרן ליולדת

תפילות שבת חגים וחול שעורי תורה בר מצוות פעילות נוער סעודות שבת אטרקציות חגים גמ"ח

תפילות ושיעורי תורה בשבתות

נקודת לווין,שיעורי תורה,תפילה במניין נץ-בשבת,ישיבת בין הזמנים.

תפילות

שיעורים

 

מרכז ברוח הרב שלמה קרליבך זצ"ל

תפילות בסגנון קרליבך

שיעורי חסידות ברוח הרב שלמה למבוגרים וילדים

שעות סיפור

הבדלה מוסיקלית

מכון מחקר - תורת הרב שלמה קרליבך 

סמוך ונראה לכיכר רבין .בית הכנסת "עטרת מרדכי" ממוקם ברחוב בלוך בצפון הישן של תל אביב

בית הכנסת עולי הגרדום הינו בית כנסת שכונתי בשכונת תל גיבורים בבני ברק.

בית הכנסת שוכן במבנה גדול ומפואר למרות שבשנים האחרונות מצבו מידרדר והולך.

דילח"חלילחי

בית הכנסת המרכזי והמפואר של יהדות לוב

בית הכנסת מקיים פעילות בכל ימות השבוע תפילות כסדרם ושיעורי תורה

בית הכנסת ממוקם בליבה של שכונת כרם אברהם בירושלים. הנוסח הנהוג בבית הכנסת הוא נוסח ספרד, אולם הוא פתוח לכולם.