יוזמה חדשה: ממונה קדושת בית הכנסת

לנוכח תקופת הקורונה מתעוררת יוזמה בבתי כנסת, להרבות בקדושת בית הכנסת ובפרט שלא לדבר בשעת התפילה.

ניתן לפרסם מודעה בענין מינוי אדם שישגיח שלא ידברו כלל בשעת התפילה, וזה לעומת זה, בע"ה לא יהיה שום ממונה שימנע ממתפללים מלהיכנס לבית הכנסת